Monthly Archives: November 2013

De nyckfulla nyckeltalen

Nyckeltal kan vara fantastiska.  De kan visa att man är på rätt väg eller varna om man är på väg åt fel håll eller helt enkelt ge oss mått på hur väl vi uppfyller våra mål inom bestämda områden.

Haken är bara att vi ofta använder nyckeltalen mer bokstavligt,

Read more ›

Posted in Personalekonomi