Monthly Archives: March 2014

Medarbetarnas värderingar är inte företagets

Företag har mycket att vinna på att arbeta  med värderingar. Det vill säga med företagets egna värderingar,  inte medarbetarnas.  Jag tror inte på att anställa medarbetare som “delar” företagets värderingar, eller på att personlighetstester kan avgöra vilka som har “rätt” värderingar för en viss tjänst eller ett specifikt företag. Hela idén om att blanda in personliga värderingar i diskussionen om företagsvärderingar leder fel.

Read more ›

Posted in HR-filosofiskt