Monthly Archives: September 2014

Var försiktig med begreppet ”headcount”

Jag är en sann vän av fakta, statistik och nyckeltal. Så stor vän att jag lider när jag ser att viktiga begrepp används missledande. Begreppet headcount är ett bra exempel. Satt i ett sammanhang kan det som kallas ”headcount management” absolut ha sin plats. I sin banalaste form, som ett tal i en tabell över FTE (full time equivalent) eller i nyckeltalet vinst per anställd är det ofta missvisande.

Read more ›

Posted in Statistik


Kunskapsfällan vid outsourcing av löner

Jag hör till dem som ofta rekommenderar företag att ha hand om sin egen löneadministration. Outsourcing passar naturligtvis utmärkt för vissa företag i vissa faser av sin utveckling. Men ibland stöter jag på företag som har outsourcat lönehanteringen av skäl som inte längre gäller. Kostnaden för outsourcingen kan ha ökat genom att företaget har vuxit. 

Read more ›

Posted in Personalekonomi