Monthly Archives: October 2014

EQ- ett begrepp som haltar

Under senare tid har begreppet EQ och EQ-tester dykt upp i oväntat positiva och seriösa sammanhang i Sverige. Som om det vore ett etablerat och användbart begrepp. Det finns skäl att vara försiktig.

EQ som begrepp uppstod en gång som något slags motvikt mot IQ. Idén var att uppmärksamma riskerna med att fokusera alltför ensidigt på traditionell intelligens vid personbedömning.

Read more ›

Posted in HR-filosofiskt


Använd hypoteser vid bedömning av nyckeltal

Hur reagerar vi när vi får siffror på personalomsättning eller sjukfrånvaro? Vilka tal tolkar vi som höga eller låga? Och på vilka grunder? Jag har ett enkelt förslag, som förvandlar diffusa tal till praktisk vägledning. Skaffa er – i förväg – en uppfattning om vad som är rimligt, som ni kan jämföra utfallet med.

Read more ›

Posted in Statistik