Monthly Archives: January 2015

Magkänsla och fördomar vid rekrytering

Professionella intervjuare strävar efter att vara objektiva när de intervjuar en kandidat. Man försöker hålla sitt personliga gillande eller ogillande utanför bedömningen. Följdfrågor ställs inte av personlig nyfikenhet, utan för att säkra eller förkasta antaganden eller för att förstärka eller nyansera bedömningen av ett specifikt karaktärsdrag. Man tolkar inte lättvindigt om de svar man får,

Read more ›

Posted in Rekrytering


Vad mäter medarbetarundersökningen?

Den finländske psykatrikern Ben Furman har konstaterat att medarbetarundersökningar ofta är meningslösa. En gång per år får medarbetare ägna sig åt att fundera på vad de är missnöjda med. De punkter som genererar mest missnöje ältas sedan i grupp utan att något konstruktivt händer. Läser man mer av honom, inser man att han egentligen inte har något emot själva undersökningarna,

Read more ›

Posted in Statistik