Ersättningar och förmåner

Principer för rörliga löner och bonusar? Sjukförsäkring eller sjukvårdförsäkring? Extra pension utöver ITP?  Vi ser till att företagets ersättningar och förmåner ger rätt incitament och stämmer med de värderingar och policies. Varför inte börja med en översyn.