Enklare HR

 

“Enklare HR” är något av en programförklaring, som rymmer Allectis syn på HR och på konsultverksamhet. Poängen är inte att förringa betydelsen av kvalificerad HR-kompetens, snarare tvärtom. Det krävs erfarenhet och specialistkompetens för att göra HR-processer så enkla och begripliga det bara är möjligt. En erfaren konsult som vill kundens bästa arbetar hellre med förenkling än med att föreslå onödigt krångliga lösningar.

En konsult som ser till kundens bästa ser också till att bygga in kunskap hos kunden. Om det finns en lösning som gör kunden oberoende av återkommande extra insatser, är det den som ska användas.

Det krävs kunskap och erfarenhet för att kunna se bakom och förstå det till synes komplexa och göra det begripligt. Det gäller alltifrån de begrepp man använder till de processer och det systemstöd man väljer att införa.

Läs gärna:

“Enklare processer skapar högre värde”