Lönekartläggning

Alla företag med minst 10 anställda är skyldiga att genomföra en lönekartläggning varje år. Syftet med lagen är att motverka osakliga löneskillnader mellan könen.

Jag har under mina drygt 20 år inom HR – som HR-chef och som konsult – genomfört en rad lönekartläggningar och tagit del av ännu fler. De tips och rekommendationer som du hittar här, bygger på mina erfarenheter om var man riskerar att fastna och vad man bör prioritera i arbetet med lönekartläggningar. Eftersom den vanligaste frågan jag får som konsult är vad som krävs för en “good enough”-nivå, som uppfyller lagens krav men inte mer, tar flera av tipsen sin utgångspunkt där. Utan att stanna där.

Tipsen är anpassade efter vem de riktar sig till. Välj de du tror passar dig bäst, eller läs allihop!

 

Länkar till tips:

Behöver du mer hjälp med din kartläggning, i stort eller smått, hör av dig till mig.

Pär Wallerborg
HR-konsult

par.wallerborg@allecti.se
0708-500866