Enklare HR-processer

Enklare HR

“Enklare HR” är något av en programförklaring, vilken rymmer Allectis syn på HR och på konsultverksamhet. Poängen är inte att förringa betydelsen av kvalificerad HR-kompetens, snarare tvärtom. Erfarenhet och specialistkompetens gör det möjligt att välja effektiva HR-processer som är så enkla och begripliga det bara är möjligt. En erfaren konsult med kundens bästa för ögonen arbetar hellre med förenkling än med att föreslå onödigt krångliga lösningar.

Att se till kundens bästa betyder att konsulten ser till att sprida kunskap till kunden, bland annat genom att föreslå enkla och hållbara processer. Om det finns en lösning som gör kunden oberoende av återkommande extra insatser, är det den som ska användas. Med kunskap och erfarenhet följer förmågan att se bakom och förstå det till synes komplexa och göra detta begripligt. Det gäller alltifrån de begrepp man använder till de processer och det systemstöd man väljer att införa.

Läs gärna:

 

“Enklare processer skapar högre värde”