Första nivån

Första nivån – lågadministrativa nivån. Är nivån där det mesta sker ad-hoc. Det finns en tanke bakom det som sker, men inga genomarbetade strategier för lönehantering eller etablerade processer.

Här är det viktigast att prioritera insatserna. Alla nya processer tar tid från annat och de måste därför ha ett tydligt värde för verksamheten. Till exempel att spara tid och/eller pengar. Eller att påtagligt förbättra erbjudandet till medarbetarna.

Det Allecti erbjuder för företag på den lågadministrativa nivån är :

Checklista och genomgång av befintliga lönesättningsprinciper
Checklista och genomgång av befintlig revisionsprocess
Praktisk handlingsplan
Förslag på systemstöd
Option på genomförande av förslagen (till fast pris)