Om Allecti

Allecti är ett konsultbolag inom HR som startade sin verksamhet 2013. Grundaren Pär Wallerborg har över 25 års erfarenhet från HR-området, som HR-chef, rådgivare och specialist.

Allecti arbetar tillsammans med såväl enskilda konsulter som större HR-konsultföretag och systemleverantörer inom området. Allt för att kunna erbjuda kunderna kompletta lösningar på sina utmaningar. I nätverket ingår också revisionskonsulter, advokater och löneadministratörer.

Allecti erbjuder ett brett spektrum av tjänster inom HR-området, från interim HR-chef till specifika specialistinsatser av olika slag: Lön & Förmåner, enskilda personalärenden, fackliga förhandlingar, rekryteringsstrategier och utbildning.  Oavsett om  uppdraget är på en strategisk eller operativ nivå, är målet alltid att hitta de enklaste fungerande lösningarna.

Allectis mål är att leverera lösningar som fungerar även sedan uppdraget är slutfört. När relevant kunskap överförts till kunden: till medarbetare och i fungerande processer och metoder, är uppdraget lyckat. Det här är en stark drivkraft och bakgrunden till att Allecti inte strävar efter att ha samma uppdrag flera gånger hos en och samma  kund. Målet är istället att leverera tjänster med bestående värde.

Allecti är en passivform av det latinska verbet allego och betyder vald/valda. En HR-konsults viktigaste uppgift är att hjälpa kunden att välja rätt lösningar.

Pär Wallerborg
HR-konsult