Tjänster

Allecti erbjuder tjänster inom ett brett fält av HR-områden

  • Hållbar Lön & Förmånshantering
  • Praktisk Arbetsrätt
  • Integrerat arbetsmiljöarbete
  • Effektiva HR-processer
  • Konstruktiva yrkesrelationer
  • Vässad rekrytering