Pensioner

Pensioner hör till det som de flesta företagsledningar tycker är krångligt. Även på HR- och ekonomiavdelningar finns ibland ett motstånd mot att sätta sig in i pensionsfrågan. Det här är lite märkligt, eftersom ämnet egentligen inte är så svårt. Det är klart att den som vill ha koll på allt som har med fonder, premieförsäkringar och efterlevandeskydd att göra på detaljnivå, har en del att läsa på. Men så är det ju med allt vi har att fatta beslut om, så varför denna beröringsskräck med just pensioner?  Inom andra områden använder vi information från experter för att hjälpa oss att fatta beslut, men när det gäller pensioner lämnar vi gärna över hantering och beslutsfattande till någon extern aktör.

Min uppfattning har länge varit att banker och försäkringsbolag, men också försäkringsmäklare, vill ha den här ordningen, därför att det finns mycket pengar att hämta i pensioner och försäkringar. Att de ser en fördel i att området uppfattas som krångligt och därför måste överlåtas till just dem, som kan det hela.

På senare tid har jag haft anledning att revidera denna uppfattning. Inte så att banker och försäkringsmäklare särskilt gärna avråder från att använda deras lösningar, men de är trots allt duktiga på att berätta om konsekvenserna av olika val och bra på att föreslå moderna sätt att utforma pensionspolicyer. Men på många företag finns inte den rätta viljan att ta tag i frågorna.

Det är till exempel rätt vanligt att arbetsgivare inte känner till hur deras egen pensionspolicy ser ut och att den inte finns beskriven någonstans. Det är inte heller ovanligt med företag som har många olika pensionslösningar, spridda på olika mäklare och banker, utan någon annan anledning att ingen har tagit tag i frågan. Ingen vet exakt vilka försäkringar som ingår eller inte ingår, hur administrationen fungerar eller om lösningarna stämmer med företagets policy.

Det är också mycket vanligt att företag med kollektivavtal inte känner till fördelarna med avtalspensioner, som ITP och därför av gammal vana erbjuder  nyckelpersoner alternativa lösningar som är sämre än avtalslösningen.

Vill du få kontroll över era tjänstepensioner?

Vill du veta hur er lösning står sig på marknaden?

Behöver ni uppdatera er pensionspolicy?

Hör av dig till Allecti, så hjälper vi dig.

Kontakta:

Pär Wallerborg
par.wallerborg@allecti.se
0708-500866