Exempelföretag

Exempelföretag “A”:

Företag A är ett snabbväxande företag med minimal administration. Nyckelpersonerna är delägare, men allt fler är anställda utan delägarskap. Under den närmaste framtiden ska ett antal nya befattningar tillsättas och Företag A står därför inför ett antal frågor:

Vilka lönenivåer ska gälla för de nya befattningarna?

Vilka förväntningar finns när det gäller förmåner och vad är kostar de?

Vilka löneökningar behöver vi planera för framöver?

Måste vi genomföra regelrätta lönerevisioner med fasta procentsatser?

Hur genomför vi detta utan alltför mycket byråkrati?

Den handlingsplan Allecti presenterar åt företag A kommer att ge svar på de här frågorna och även bidra med handfasta tips på hur man kan uppnå det man är ute efter. Genom våra checklistor tar vi till exempel reda på vilka befattningar det gäller, hur väl de går att beskriva, vilken erfarenhetsnivå som krävs, vilka utvecklingsmöjligheter man kan erbjuda, hur man vill positionera sig när det gäller löner och förmåner och vilka processer, administrativa resurser och system som redan finns på plats. Beroende på svaren skulle en handlingsplan kunna innehålla:

tips om vad som bör respektive inte bör ingå i anställningsavtalen
en tidplan för när förmåner kan vara lämpliga att införa och i vilken ordning,
förslag på enkel lönerevisionsprocess för icke delägare och en annan hantering för delägare
en bedömning av vilken lönenivå och löneutveckling som kan gälla för de erfarenhetsnivåer som krävs
förslag på en enkel befattningsbeskrivning (tydliggör kraven och underlättar lönerevisioner)

Exempelföretag “B”

Företag B är ett företag med drygt 50 anställda på två orter. Organisationen växer kontrollerat. De externa och interna kraven och förväntningarna på organisationen ökar. Till exempel kräver allt fler kunder kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor. De frågor företag B ställs inför när det gäller lönehantering och lönestrategi är:

uppfyller vi kraven på kollektivavtalsliknande villkor?

uppfyller vår lönekartläggning lagkraven?

hur kan vi förbättra vår lönerevisionsprocess?

vad är viktigast att förbättra när det gäller befattningsbeskrivningar, lönenivåer och lönespann?

Den handlingsplan Allecti presenterar åt företag B kommer även den att ge svar på företagets frågor och bidra med handfasta tips på hur man kan uppnå det man är ute efter. Checklistorna kommer att besvara hur lönekartläggningen genomförts, hur väl villkoren motsvarar kollektivavtalade, samt hur nuvarande processer ser ut. Beroende på svaren skulle en handlingsplan kunna innehålla:

konkreta tips på hur lönepolicyn kan slipas när det gäller lönespridning och lönenivåer

en beskrivning av vilka förbättringar av revisionsprocessen som ger bäst effekt

en bedömning av inom vilka områden lönekartläggningen behöver förstärkas och hur det kan göras

ett förslag på prioriteringar av framtida förändringar inom löneområdet

Ovanstående exempel ska ses just som exempel som visserligen speglar verkliga situationer, men som inte ska ses som avgörande för vilka åtgärder just ni kan förvänta er. Råden och planerna är genuint anpassade efter varje företags situation och prioriteringar.