Lönekartläggning

Alla företag med minst 10 anställda är skyldiga att genomföra en lönekartläggning varje år. Syftet med lagen är att motverka osakliga löneskillnader mellan könen.

Allecti hjälper dig med de delar du behöver, till exempel:

  • val av system
  • utbildning
  • värdering
  • upprättande handlingsplan
  • integrera likvärdighet i policy och löneprocess

Ta gärna del av de rekommendationer som finns nedan. De bygger på Allectis erfarenheter av var man riskerar att fastna och vad man bör prioritera i arbetet med lönekartläggningar.

Tipsen är anpassade efter vem de riktar sig till. Välj de du tror passar dig bäst, eller läs allihop!

Länkar till tips:

Behöver du mer hjälp med din kartläggning, i stort eller smått, hör av dig till Allecti.