Praktisk arbetsrätt

Praktisk arbetsrätt

Arbetsrätt uppfattas inte sällan som något svårförståeligt och besvärligt. Något det krävs experthjälp för att hantera och reda ut, för att man inte ska trampa fel. Så kan det förstås vara. Men arbetsrätt handlar också om det helt vardagliga: arbetstid, ersättningar, ledighetsregler, anställningsavtal och hantering av personer som av olika skäl inte klarar sitt arbete. Alltså frågor som hanteras löpande av ledning och administration. Sköter man den löpande regelefterlevnaden, minskar förstås risken att man hamnar i olika slags arbetsrättsliga tvister. Det kräver förstås att uppföljningar av regelefterlevnad görs löpande.

Varför inte låta Allecti HR genomföra en enkel översyn över er interna hantering och era anställningsavtal för att se var det finns brister. Eller låt oss ge er tips om var ni ska leta och var de vanligaste fallgroparna finns.

Skulle ni hamna i en situation där ni behöver handfast stöd, kan Allecti HR hjälpa till. Det kan gälla uppsägningar, anställningsavtal, fackliga förhandlingar, enskilda ärenden och uppgörelser.

För mer komplexa ärenden, som kräver djupare juridisk kompetens, tar vi gärna hjälp av kunniga arbetsrättsjurister i vårt nätverk.