Anställningsintervjuer

Tar rekryteringen mycket tid? Allecti avlastar dig inom personbedömning som är ett av våra specialistområden. Vår konsult har erfarenhet av över 15oo anställningsintervjuer under sammanlagt 20 år, med och utan olika slags tester. Så förutom att spara tid, tillför vi en kvalitet i den rekrytering.

Flexibelt
Allecti erbjuder intervjuer på olika nivåer, från en standardintervju, till en mer komplett genomgång av personens bakgrund och hans eller hennes meriter. Vi kan erbjuda olika slags tester, framför allt begåvningstester. Vi erbjuder också olika grad av anpassning till tjänstens eller organisationens specifika behov.

Vad ger en intervju?
En strukturerad standardintervju med Allectis konsult, tar ungefär en timme och innehåller i princip enbart frågor om kandidatens personlighet. Vi tar reda på drivkrafter, mest utmärkande egenskaper, självkännedom och social förmåga. Resultatet redovisas dels i ett standardiserat protokoll, dels i en muntlig sammanfattning med rekryterande chef.

Vad tillför test?
Allecti förespråkar begåvningstest för intervjuer till de flesta befattningar. Arbetspsykolgisk forskning pekar tydligt på att det finns ett samband mellan arbetsprestation och begåvning, framför allt i kvalificerade tjänster. Genom resultatet av en begåvningsintervju, en personbedömning och företagets egen kontroll av fackkunskaper, kan man göra en god samlad bedömning om en kandidats prognoser. Allecti har licens att utföra flera av Assessios begåvningstest, varav några är webbaserade.

Personlighetstester kan också ha en poäng, men kan inte rekommenderas till all slags rekrytering. Det beror på att värdet av och säkerheten i resultatet inte alltid motiverar tiden och kostnaden. Till vissa slags tjänster har den naturligtvis sin plats. Allectis konsulter har licens på vissa test och kan rekommendera eller handla upp andra efter behov.

Utbildning
Har ni kontinuerliga behöv av rekryteringsintervjuer? Varför inte utbilda en eller några av era egna medarbetare till att bli vassa intervjare. Allecti erbjuder utbildningspaket med garanti.

Behöver du hjälp med rekryteringsintervjuer? Ring Pär Wallerborg på 0708-500866, så diskuterar vi relevant  nivå och börjar boka!

PDF om Anställningsintervju