Ta hem lönehanteringen

Allecti hemtagning är en tjänst för alla som idag outsourcar sin lönehantering. Tjänstens första steg innebär kartläggning och beräkning av lönehemtagning, vilket är en bra idé att göra även för den som inte har några planer alls på att ta hem lönehanteringen. Genom Allectis beräkning får man en bild av vad man tjänar på eller eventuellt betalar för sin outsourcing. Även om man har valt outsourcing av strategiska skäl, kan det vara bra att ha den kunskapen.

För många företag finns det stora vinster att hämta i en hemtagning. Dels i form av ren ekonomisk besparing,  men också i form av andra vinster.

Här finns pengarna:

  • Hanteringen blir billigare
  • Merarbetet minskar
  • Uppföljningen blir tätare
  • Era regler blir bättre tillämpade
  • Kostnaden för tillväxt blir lägre

Förutom de ekonomiska besparingarna, vinner man på att lönehanteringen kommer närmare medarbetarna och blir mer flexibel.

Allra bäst är hemtagning för tillväxtföretag som betalar sin outsourcingleverantör per medarbetare, eller per lönespecifikation, per månad. Efter en hemtagning är marginalkostnaden för varje ny anställd nära noll.

Allecti hemtagning innebär att Allecti tar ansvar för att kunden får en fungerande intern lönehantering på plats. Vi utgår från kundens specifika situation och föreslår en lösning som innebär en bättre och billigare lönehantering. Ni får ett färdigt förslag att ta ställning till, som ni sedan kan välja att tacka nej till, att ta vidare på egen hand eller låta Allecti implementera.

Det som hindrar företag att ta hem lönehanteringen är ofta tidsbrist eller kompetensbrist. Men det finns ett annat skäl som brukar motivera fortsatt outsourcing: tryggheten. När man tar hem lönehanteringen, måste man därför hitta bra sätt att hantera säkerheten (att lönerna kan betalas även om löneadministratören är sjuk, till exempel)  I alla Allectis förslag om hemtagning, finns lösningar för detta. Det vanligaste sättet att hantera beroendet av en person, är att utse en backupresurs internt, som klarar den basala hanteringen. Ett annat sätt är att ordna med systemleverantören så att det finns en viss beredskap hos dem att backa upp.