Utbilda intervjuare

Allecti hjälper gärna till med personbedömning av olika slag, till exempel anställningsintervjuer. För företag med höga krav på vem man anställer, kan en kvalificerad second-opinion intervju vara avgörande för om man vågar anställa.

Är man ett lite större företag, eller står man i begrepp att anställa många personer, kan det till sist bli opraktiskt att anlita extern hjälp för alla anställningsintervjuer. Samtidigt kan det hända att rekryterande chefer inte har den erfarenhet som krävs för att genomföra intervjuer på den nivå som krävs för en kvalitetssäkrad rekrytering. Då kan en utbildningsinsats var rätt medicin. De flesta chefer kan bli markant bättre på personbedömning och anställningsintervjuer med lite träning. Får de dessutom insikter i intervjumetodik och hjälp att strukturera sina intervjuer, kommer de snabbt att bli skickligare.

Utbildning i intervjumetodik kan ske i grupp, medan intervjuträning och uppföljning sker individuellt.

All utbildning och coachning kan skräddarsys efter behov