Vässad rekrytering

Vässad rekrytering

Organisationer med en väl utvecklad strategi för kompetensförsörjning har en del fördelar framför andra. Synen på rekrytering som ett av flera verktyg för att säkra framtida kompetens, leder till en öppnare hållning och en bättre planering. Allecti kan hjälpa företag med eller utan utvecklade strategier för kompetensförsörjning med en rad tjänster inom rekrytering – såväl med rekryteringsstrategier som med utbildningar av intervjuare och med 2nd opinion intervjuer. Tveka inte att höra er till oss om ni vill vässa er rekrytering.