Åsikter & Insikter – OLD

Åsikter & Insikter är benämningen för HR-relaterade artiklar och kommentarer, skrivna av Allectis konsult Pär Wallerborg. Ibland rör de sådant som är aktuellt i debatten, ibland är det iakttagelser utan någon som helst trendkänslighet.

Vi hoppas att de kan inspirera till egna tankar och ställningstaganden.

Vill du få information om de senaste inläggen? Tillsammans med en kommentar om något aktuellt ämne, eller något tips?

Hör av dig till Pär Wallerborg via e-post: par.wallerborg@allecti.se

Management by friskrivning

Är det verkligen någon som tror att allt fler policyer eller tvingande avtal med medarbetarna är effektiva sätt att uppnå viktiga förändringar eller att minska risker? Eller finns de bara till för att man ska kunna hålla medarbetarna ansvariga för alla möjliga misstag eller övertramp?

Read More »

Håll begreppet “värdegrund” borta från uppsägningar

En busschaufför beter sig alltför aggressivt mot en skolelev och blir inkallad till chefen för samtal. Enligt uppgift blir chauffören sedan uppsagd eftersom han brutit mot bolagets “värdegrund”. Det här är hämtat från en tidningsartikel som används i en arbetsrättslig grundkurs för att illustrera hur vanligt det är att vi till vardags slarvar med begreppen.

Read More »

Skilj mellan effektiva arbetssätt och effektivt systemstöd

När man inför ett nytt IT-system – till stöd för till exempel rekrytering, arbetsmiljö, kompetensutveckling eller reseräkningar, för att nämna några, ändrar man samtidigt sättet man arbetar med och hanterar dessa uppgifter. Det går inte att hitta ett systemstöd för exakt de rutiner man råkar ha på det egna företaget ens om man skulle bygga ett skräddarsytt system.

Read More »

Krångla inte till pensionen

Hör du till dem som är insatt i frågor om pensioner? I så fall är du att gratulera. Många människor anser att pensioner är ett ogenomträngligt och krångligt område. Min uppfattning, efter att ha arbetat med pensioner och pensionslösningar i många sammanhang,

Read More »

Mer tid på lönekartläggning – eller mindre?

Alla företag är skyldiga att genomföra en lönekartläggning varje år, det vill säga en kartläggning som ska visa om det finns osakliga löneskillnader mellan könen. Företag med fler än 25 anställda är dessutom skyldiga att upprätta handlingsplaner för jämställda löner.

Read More »

Långsiktiga mål i en föränderlig värld

Det finns en intressant diskussion om förnyelse inom HR, som handlar om att årliga utvecklingssamtal och årliga mål passar allt sämre in i dagens lättrörliga, föränderliga organisationer. Innan man inför nya, moderna metoder i sitt HR-arbete, kan det finnas en poäng med att fundera på vad man vill uppnå och vad som passar bäst för långsiktig respektive kortsiktig uppföljning.

Read More »