Yearly Archives: 2015

Krångla inte till pensionen

Hör du till dem som är insatt i frågor om pensioner? I så fall är du att gratulera. Många människor anser att pensioner är ett ogenomträngligt och krångligt område. Min uppfattning, efter att ha arbetat med pensioner och pensionslösningar i många sammanhang, är att pensionsfrågan kompliceras i onödan och att fokus ofta är felriktat.

Read more ›

Posted in Personalekonomi


Mer tid på lönekartläggning – eller mindre?

Alla företag är skyldiga att genomföra en lönekartläggning varje år, det vill säga en kartläggning som ska visa om det finns osakliga löneskillnader mellan könen. Företag med fler än 25 anställda är dessutom skyldiga att upprätta handlingsplaner för jämställda löner. Rätt utfört är en lönekartläggning ett kvalificerat och tidskrävande arbete,

Read more ›

Posted in Personalekonomi


Långsiktiga mål i en föränderlig värld

Det finns en intressant diskussion om förnyelse inom HR, som handlar om att årliga utvecklingssamtal och årliga mål passar allt sämre in i dagens lättrörliga, föränderliga organisationer. Innan man inför nya, moderna metoder i sitt HR-arbete, kan det finnas en poäng med att fundera på vad man vill uppnå och vad som passar bäst för långsiktig respektive kortsiktig uppföljning.

Read more ›

Posted in HR-filosofiskt


Ledarskap – en del av chefskapet

Varför finns det så många som uppmanar oss att göra en skillnad mellan chefer och ledare? Det finns snart sagt hur mycket som helst att läsa om detta: gott om böcker och kurser som till och med gör denna skillnad till ett huvudnummer. Eftersom alla företag jag hittills har stött på,

Read more ›

Posted in HR-filosofiskt


Medarbetarnas hälsa och organisationens

Det finns mycket skrivet om arbete och hälsa. Och kanske ännu mer om arbete och ohälsa. Inom disciplinen ”personalekonomi” har kostnader för hälsoproblem och sjukskrivningar länge varit en stor fråga. Kostnader för sjukskrivningar har ofta använts för att motivera tidiga insatser och helst förebyggande insatser. På senare tid har ambitionen på sina håll höjts till hälsofrämjande insatser.

Read more ›

Posted in HR-filosofiskt


Att köpa rekryteringstjänster

Jag träffar en hel del företagare som tycker det är svårt att köpa rekryteringstjänster. Det gäller särskilt dem som är ute efter tjänster som inkluderar aktivt sökande efter kandidater med en kompetens man själv har svårt att hitta. Hur vet man att ett rekryteringsföretag och i så fall vilket, kommer att lyckas bättre?

Read more ›

Posted in Rekrytering


Magkänsla och fördomar vid rekrytering

Professionella intervjuare strävar efter att vara objektiva när de intervjuar en kandidat. Man försöker hålla sitt personliga gillande eller ogillande utanför bedömningen. Följdfrågor ställs inte av personlig nyfikenhet, utan för att säkra eller förkasta antaganden eller för att förstärka eller nyansera bedömningen av ett specifikt karaktärsdrag. Man tolkar inte lättvindigt om de svar man får,

Read more ›

Posted in Rekrytering


Vad mäter medarbetarundersökningen?

Den finländske psykatrikern Ben Furman har konstaterat att medarbetarundersökningar ofta är meningslösa. En gång per år får medarbetare ägna sig åt att fundera på vad de är missnöjda med. De punkter som genererar mest missnöje ältas sedan i grupp utan att något konstruktivt händer. Läser man mer av honom, inser man att han egentligen inte har något emot själva undersökningarna,

Read more ›

Posted in Statistik


In Archive