Monthly Archives: November 2020

Dags att reformera Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning?

Den här texten sammanfattar de viktigaste problemen med dagens krav på lönekartläggning och ger ett antal förslag på förbättringar. Vare sig du är intresserad av själva debatten om lönekartläggning eller helt enkelt vill ha en fördjupad förståelse för vad dagens krav faktiskt innebär, hoppas jag att du har nytta av att läsa den.

Read more ›

Posted in Lönestrategiskt


In Archive