Vad betyder EU-direktivet om transparens i lönesättningen och hur förbereder du dig?
Läs e-boken

EU-direktivet om transparens i lönesättningen antogs i slutet av april och kommer att implementeras i medlemsländernas lagstiftning de kommande åren. 

Det är för tidigt att säga exakt hur den svenska lagen kommer att vara utformad och hur den svenska lönekartläggningen påverkas. Däremot vet vi att direktivet skiljer sig från vår kartläggning på flera punkter och att arbetsgivare kommer att behöva vara öppnare och tydligare med sin lönepolicy och det dessutom blir krav på att redovisa löneskillnader mellan män och kvinnor på ett antal specifika sätt. 

PayAnalytics har tagit fram en lättfattlig beskrivning av innehållet i  EU-direktivet om transparens i lönesättningen.   Allecti HR har översatt den och anpassat den till svenska förhållanden. Ange din mailadress så skickas länken till e-boken automatiskt till dig. 

Om du får problem med mail eller nedladdning, hör av dig till support@allecti.se så hjälper vi dig.

Ladda ner e-boken här

PayAnalytics är skapare till och leverantör av det marknadsledande systemet för rättvisa löner. Systemet används i 75 läder och finns på 7 språk.

PayAnalytics följer utvecklingen av lagstiftningen på området i alla delar världen och intar en aktiv roll i debatten om jämställda löner. De har följt framväxten av EU-direktivet och har goda insikter om vad det innebär. Insikter som du nu kan få ta del av i en pedagogisk sammanfattning. 

E-boken ger dig en god förståelse för vilka förändringar som kommer att krävas och hur du kan förbereda dig. 

Allecti HR har översatt och anpassat e-boken till den svenska marknaden.

Läs mer om de tjänster Allecti HR erbjuder gällande hållbar lönestrategi. 

Läs mer om PayAnalytics – marknadens vassaste system för rättvisa löner, eller boka en demo.