Förmånsguiden svarsformulär - BAS

Förmånsguiden jämför era villkor med dem som är vanliga i kollektivavtalsanslutna företag. Fyll i formuläret nedan, så kommer rapporten till dig inom några dagar. Formuläret består av nio områden med 1-10 frågor inom varje. Fyll i de uppgifter du kan och hoppa över dem du inte kan, hellre än att gissa. En lucka i svaren ger en mindre komplett rapport, men felaktiga svar gör rapporten missvisande. 

Vissa svar kräver detaljkunskaper som normalt finns hos löneadministratören eller den bank/försäkringsbolag/mäklare som har hand om pensioner och försäkringar. 

Det här är BAS-versionen av Förmånsguiden. Den täcker in de största förmånsområdena, men absolut inte alla och inte i alla detaljer. Tanken är att formuläret ska vara relativt enkelt att fylla i och ändå ge tillräcklig information för en jämförelse. Den rapport som blir resultatet hjälper er att svara på frågan om ni erbjuder förmåner på “kollektivavtalsnivå” inom ett antal områden. Vill ni analysera något område mer grundligt, få rekommendationer eller handfast stöd inom ett eller flera områden, hjälper vi gärna till.

Jämförelsen sker normalt med de största kollektivavtalen för privata tjänstemän. Vill ni istället att jämförelsen sker med tjänstemannaavtal på den kommunala sidan, väljer ni det alternativet nedan. Gäller jämförelsen statliga sektorn, specifika branschavtal eller avtal som omfattar andra än tjänstemän (avtal inom LO-området, inom staten, olika vårdyrken, etcetera) behöver vi diskutera lämpligt jämförelseavtal. Vi har tillgång till de största avtalen inom LO-området, samt ett antal inom övriga av de nämna, men långt ifrån alla. . Om det gäller ett mycket specifikt avtal som ni har tillgång till, kan ni alltid skicka det till oss som underlag för en jämförelse.  

Om ni vill jämföra villkoren i kollektivavtal som gäller andra grupper än tjänstemän, är skillnaderna större och vi behöver diskutera lämpligt jämförelseavtal. De största avtalen inom LO-området har vi tillgång till. 

Mailadress: guiden@allecti.se

Behöver du mer hjälp?

Vill du att vi hjälper dig att få fram uppgifterna genom intervjuer eller genom att låta oss ta del av dokument av olika slag? Du kan beställa det som en tilläggstjänst, genom att kontakta oss på: “guiden@allecti.se”.