FÖRMÅNSGUIDEN

Det enkla sättet att jämföra era villkor med kollektivavtalen.

Förmånsguiden visar hur konkurrenskraftiga era villkor är när det gäller:

  • Tjänstepension
  • Föräldralön
  • Försäkringar
  • Semester
    och flera andra viktiga villkorsområden

Med hjälp av Förmånsguiden kan företag med seriösa ambitioner se till att erbjuda trygga och konkurrenskraftiga villkor på rätt nivå.

Några av fördelarna med Förmånsguiden:

  • Det är enkelt: Ni ger oss uppgifter, vi jämför och sammanställer resultatet
  • Det går snabbt: Ni får rapporten inom några dagar
  • Informationen är aktuell: Ni får veta hur ni står er mot de nivåer som gäller nu
  • Tjänsten är flexibel: Ni väljer vilka villkorsområden ni vill ha med i jämförelsen 

Så här går det till:

1.Fyll i vårt webbbaserade svarsformulär

Ni ger oss uppgifter om era nuvarande villkor. Det sker snabbast och enklast genom vårt standardiserade, webbaserade svarsformulär. Du väljer själv på vilken detaljnivå du vill svara. Vi kan också samla in uppgifterna genom intervjuer och/eller dokumentation av olika slag.  

2. Vi jämför era villkor med valt kollektivavtal

Vi jämför era villkor med de som gäller i de vanligast förekommande avtalen på marknaden. Alla de områden ni valt att ta med i jämförelsen behandlas. 

3. Jämförelsen presenteras i en överskådlig rapport

Resultatet av jämförelsen presenteras i en sammanställning per villkorsområde, där det tydligt framgår om ni ligger på samma nivå, över eller under den som gäller i kollektivavtalen. Ni får även veta vad de viktigaste skillnaderna är.  

4. Vi finns beredda om ni behöver vår hjälp med fortsättningen

Ni kan välja att ta till er rapporten på egen hand, eller använda oss för fördjupande analyser inom utvalda områden eller för att ta fram förslag på förändringar. 

Beställ "Förmånsguiden BAS".

“Förmånsguiden BAS” ger dig en god överblick över hur era villkor står sig jämfört med  de vanligaste kollektivavtalen. Efter att du beställt tjänsten, skickar vi en länk till svarsformuläret via e-post. Svaren ligger till grund för den rapport du får inom några dagar. Priset för “Förmånsguiden BAS” är 2 900 kronor.

Jag vill jämföra våra villkor med de vanliga kollektivavtalen genom Förmånsguiden från Allecti.