HÅLLBAR LÖNESTRATEGI

= Jämställd framtidssäkrad enligt lagar och regler Transparent

Group of people listening to a presentation. Defocussed with focus on foreground. The are at a seminar or meeting sitting at a table. They are all looking tom the front of the room. The presenters hand is in the foreground. Men and women dressed in business attire. Multi-cultural group with African and Caucasian.

Allecti HR

erbjuder

  • MARKNADENS VASSASTE SYSTEMSTÖD
  • GRANSKNING AV LÖNESTRATEGI
  • KVALITETSSÄKRING AV LÖNEPOLICY
  • ANPASSNING TILL DATADRIVEN LÖNESÄTTNING
  • RAPPORTER ENLIGT INTERNATIONELLA STANDARDER
  • FÖRBEREDELSE FÖR FRAMTIDA KRAV
PayAnalytics-Graphic-Monitor3
pa STÖRRE PNG

MARKNADENS VASSASTE SYSTEM

Allecti HR kan en hel del om lönestrategi. Men – om vi ska vara ärliga är det samarbetet med Pay Analytics som får våra tjänster att sticka ut.  PayAnalytics används i 75 länder och finns tillgängligt på 7 olika språk. Det är förberett för många olika standarder för redovisning av löneskillnader och givetvis även för EU:s nya direktiv. 

Det är snabbt, lättanvänt och flexibelt, med mängder av avancerade statistiska funktioner som hjälper dig att ta kontroll över din lönebildning och att stänga olika lönegap så effektivt som möjligt. 

PayAnalytics hanterar också den svenska lönekartläggningen, inklusive arbetsvärdering.

Läs mer om PayAnalytics eller boka en demo av systemet här.

SÅ HÄR hjälper vi er:

4 enkla steg för att komma igång med en mer hållbar lönestrategi

1.

NI BERÄTTAR

Hur ser era behov och planer ut? Vill ni ha siffror på utfallet av er lönepolicy? Exempel på nyckeltal? Anpassa er efter EU-direktivet? .

2.

VI GÖR ANALYSER OCH SYSTEMKÖRNINGAR

Beroende på vad som sagts i steg 1 gör vi systemkörningar och egna analyser av det vi kommit överens om.

3.

VI DISKUTERAR RESULTATET MED ER

Ni får inte bara diagram och tabeller. Vi berättar hur man rimligen kan tolka resultatet och vad ni kan dra för slutsatser av det.

4.

VI SAMMANFATTAR OCH GER FÖRSLAG

En kort eller längre rapport med sammanfattning av vad vi diskuterat och vad vi har för förslag. Antingen tar ni över nu eller så diskuterar vi fortsatta insatser från Allecti HR. Ni bestämmer!

DATADRIVEN LÖNESÄTTNING

För att rätt utnyttja möjligheterna med moderna systemstöd och skapa rutiner för en enklare och mer datadriven lönesättning, behöver strategi, policy och processer vara tydliga från början. Vilka kriterier ska spela roll, vilka lönenivåer gäller för olika befattningar och vilka avsteg är rimliga? När man har svaren på de frågorna, kan ett bra systemstöd hjälpa er att fatta beslut om lön på alla nivåer och att ha kontroll på er lönebildning.

Innan man har alla svar, kan en objektiv analys av data ge svar på var de största bristerna finns och vad som är viktigast att förbättra. Vi hjälper er gärna med den analysen.

Modern calculator and abacus
Satisfaction guarantee - stamp

GRANSKNING OCH KVALITETSSÄKRING

Lönestrategier kan vara av olika kvalitet och – framför allt – mer eller mindre bra förankrade i verkligheten. Vi kombinerar en manuell granskning med råa data för att granska hur väl er strategi och policy hänger ihop och hur utfallet ser ut.  

FRAMTIDSSÄKRAD LÖNESÄTTNING

Istället för att alltid skjuta upp anpassningar till ny lagstiftning så länge som möjligt, eller tillämpa principen om att ändra så lite som lagen tillåter, varför inte bejaka utvecklingen, få ordning på din lönesättning och se till att ligga steget före? Trenden mot mer transparens och öppnare redovisning är tydlig. Det nyligen antagna EU-direktivet om transparens i lönesättningen är det senaste, men knappast det sista regelverket i den riktningen.  Vill du få en lättfattlig genomgång av vad EU-direktivet betyder, ladda ner en beskrivning som PayAnalytics tagit fram och vi på Allecti HR har anpassat till svenska förhållanden här. 

Piggy Bank,3d Render

HUR DATA KAN HJÄLPA DIG
ATT FATTA BÄTTRE BESLUT OM LÖNER

GENOM ATT MÄTA UTFALL

Lönepolicyns genomslag

Hur stor del av faktiska löneskillnader kan förklaras av kriterier i policyn? 

Jämställda
löner

Lönekartläggning är utmärkt. Men det finns fler sätt att mäta jämställdhet och att kontrollera andra diskrimineringsgrunder än lön. 

Lönespridning

Stämmer spridningen med policy och med kriterierna för individuell lönesättning? Är det rätt personer som har högst lön? Testa och mät.

GENOM ATT FÖRESLÅ LÖNENIVÅER

Nyrekryteringar

Baserat på den interna lönespridningen utifrån gällande variabler, är det rätt lätt att generera en önskad lönenivå.

Rollbyten

Ta fram löneförslag som baserar sig på befintliga medarbetare och ett antal valda faktorer.

Ny befattning

Om ni anställer till en helt ny befattning, kan markandslönedata ge en viss vägledning. Men lika viktigt är att lönen harmonierar med era övriga befattningar på samma nivå. 

GENOM ATT RÄKNA PÅ FÖRÄNDRINGAR

Stänga
lönegap

Hur stor del av faktiska löneskillnader kan förklaras av kriterier i policyn? 

Enskilda korrigeringar

Lönekartläggning är utmärkt. Men det finns fler sätt att mäta jämställdhet och för all kontrollera andra diskrimineringsgrunder än lön. 

Revisions-
beräkningar

Använd ramar, gruppvillkor och individuella villkor för att får fram individuella förslag.  Eller kontroller hur ändrade villkor påverkar totalkostnaden.

Pär-Wallerborg_2013-08-30_002_SV

Pär Wallerborg, HR-konsult och grundare av Allecti HR. Pär ansvarar för analyser i PayAnalytics och för de modeller Allecti HR använder i arbetet med lönestrategier. Han ligger också bakom PayAnalytics anpassningar till den svenska lönekartläggningen. 

LÅT OSS HJÄLPA TILL

Det finns troligen inget bättre tillfälle att ta första steget till kontakt än just precis nu. 

Jag vill framtidssäkra min lönestrategi

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.