Allecti HR erbjuder

HANDLEDNING i lönekartläggning

-med personlig rådgivning

Allecti HR har samlat mer 15 års erfarenhet från lönekartläggning i ett  paket bestående av ett utbildnings-kit och personlig rådgivning. Du får allt du behöver för att bli en bättre lönekartläggare eller beställare av lönekartläggningstjänster. Det ingår till exempel en 40-sidig lathund där du får följa en lönekartläggnings alla moment  från start till mål  i ett fiktivt företag. Vi bjuder på ett smakprov nedan.

Utöver lathunden ingår alla guider, instruktioner och mallar du behöver för att:

  •  radikalt förenkla arbetsvärderingen
  •  samverka bättre med medarbetare/fack
  •  avgöra om du behöver ett kartläggningssystem
  •  förstå vad system kan och inte kan göra
  •  leva upp till kraven i en DO-granskning
I paketet ingår också en timmes personlig rådgivning från en erfaren lönekartläggare!

Paketets pris är 5000:-

DET HÄR INGÅR:

modeller för enklare arbetsvärdering

Hur du värderar med en förenklad faktorbaserad modell
Hur du gör arbetsvärderingen med en nivåbaserad modell
Men också: traditionell arbetsvärdering med den faktorbaserade modellen

Guiden: "lönekartläggning i praktiken"

En guide där du får följa en lönekartläggning från start till mål i ett fiktivt företag. Se ett smakprov nedan. Teorier, lagar och Best Practice översatta till praktiska exempel i en lättillgänglig e-bok. Se gärna vårt smakprov!

mallar, guider och exempel

Bakgrundsbeskrivningar och förklaringar för den vetgirige
Praktiskt inriktade lathundar och guider för den otålige
Exempel på diagram
Exempelrapport

1 timme expertstöd

Du får en timme personlig vägledning av en erfaren lönekartäggare.
Passa på att ställa alla frågor du har!

Några fler exempel på utbildningsmaterial du får tillgång till.

1 timme personligt expertstöd

I tjänsten “handledning i praktisk lönekartläggning” ingår 1 timmes personligt expertstöd. Det är ett webbmöte med en erfaren lönekartläggare som hjälper dig med just det du vill och behöver. Du kan bolla kniviga problem i din kartläggning eller fråga om något du har läst i vårt material. Det är  helt upp till dig!

TIPS OCH FÖRSLAG DU INTE FÅR FRÅN ANDRA

En del av våra tips skiljer sig från dem du brukar få. Vi föreslår till exempel att du börjar med en översiktlig arbetsvärdering och bara fördjupar resonemangen där de behövs. Det vanliga arbetssättet är det motsatta: att bedöma varje befattning i detalj och först på slutet se om resultatet verkar rimligt. 

Det kan vi göra därför att vi har gedigen teoretisk och praktisk kunskap om lönekartläggning. Vi vet vad lagen säger och vad den syftar till. Vi vet vad DO rekommenderar och vad de anmärker på i sina granskningar. Vi har kunskap om den teoretiska bakgrunden till den faktorbaserade modell som helt dominerar marknaden idag och som praktiskt taget alla kartläggningssystem är baserade på. 

Den ursprungliga faktorbaserade modellen är kompetent och många kartläggningsverktyg ger utmärkt stöd för arbetsvärdering med den metoden. Men den är komplicerad och inte utan brister. Allt som oftast slutar arbetsvärderingen med att man i alla fall gör en rimlighetsbedömning av om de olika rollerna har hamnat rätt. Varför inte vända på steken och börja med det översiktliga, det uppenbara och lägga krutet på detaljer endast där det behövs? 

De förenklade modeller vi föreslår måste användas med en viss systematik för att lagens krav och syfte ska  uppfyllas. Därför har vi gjort guider som förklarar vad som krävs och hur du kan göra rent praktiskt. 

På samma sätt har vi omvandlat våra teoretiska insikter och praktiska kunskaper till guider och exempel när det gäller andra delar av lönekartläggningen: analys av praxis och förmåner, samverkan och dokumentation. Vår handledning gör dig garanterat till en mer effektiv lönekartläggare. 

Det expertstöd som ingår i paketet är något som särskilt utmärker vår tjänst och som vi vet kan vara till stor nytta. Använd det för att förstå något mer på djupet eller för att få konkret hjälp med något problem i kartläggningen. Du bestämmer!

Pär-Wallerborg_2013-08-30_002_SV

Pär Wallerborg, HR-konsult med tidigare mångårig erfarenhet som HR-chef, står bakom innehållet i paketet.

Unik garanti

Vi är övertygade om att du kommer att ha nytta av vår handledning. Om du mot förmodan inte har det erbjuder vi en unik garanti: är du inte nöjd med innehållet, får du pengarna tillbaka. Vi blir förstås glada om du också berättar vad du saknar, men det är inget krav för att få ta del av garantin. 

Beställ handledning

du också!

Ta första steget mot en kostnadseffektiv lönekartläggning nu. Du betalar totalt 5000:-.

Pengarna tillbaka om du inte är nöjd!

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.