HR-administration as a Service

 • Hantering av anställningsavtal
 • Uppdaterade uppgifter om anställda
 • Praktiskt stöd till chefer
 • Anpassade mallar och blanketter
 • Information till myndigheter
 • Administration av HR-system

Fördelar med HR-administration as a Service från Allecti HR:

 • HR-administration på valfri nivå
 • Fast månadsavgift för överenskommen nivå
 • Bevakning av att lagar och regler följs
 • Möjlighet att utöka stödet vid behov
 • Möjlighet att lägga till operativt och strategiskt HR-stöd
 • Tjänsten kan kombineras med införande och administration av HR-system

Jag är intresserad av att veta mer om HR as a Service från Allecti HR