HR-system

- högre effektivitet genom rätt systemstöd

Ny tjänst:

“Kom-igång”-paket: Nyckelfärdigt HR-system med era viktigaste processer på plats.

Tjänsteområden HR-system:

 • Förbättrad användning av befintliga system
 • Utvärdering av system och systembehov
 • Anpassning av HR-processer  
 • Utvärdering, val och implementering av generella HR-system
 • Utvärdering, val och implementering av rekryteringssystem, LMS, system för lönestrategi och lönekartläggning
 • Hjälp med stegvis systeminförande
 • Komplett “kom-igång”-paket med nyckelfärdigt HR-system med centrala processer på plats. 

Fördelar med Allecti HR som konsult inom HR-system

 • Vi utgår från befintliga system och befintliga processer
 • Vi hittar en lösning som passar era förutsättningar
 • Vi har nära samarbete med flera ledande systemleverantörer
 • Vi hjälper till med de delar ni behöver
 • Vi erbjuder HR-administration som tjänst

Jag är intresserad av att veta mer om HR as a Service från Allecti HR

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.