SKRÄDDARSYDD LÖNEKARTLÄGGNING

Punktinsatser eller färdiga paketlösningar

- med eller utan eget system

Lösningar för er som inte vill investera i ett eget system

Lösningar för er som kört fast i kartläggningsarbetet

Lösningar för er som behöver guidning genom hela processen

Lösningar för er som vill ha hjälp med hela kartläggningen.

Punktinsatser eller färdiga paketlösningar

- med eller utan eget system

Lösningar för er som inte vill investera i ett eget system

Lösningar för er som kört fast i kartläggningsarbetet

Lösningar för er som behöver guidning genom hela processen

Lösningar för er som vill ha hjälp med hela kartläggningen.

Allecti erbjuder exakt det stöd ni behöver i ert arbete med lönekartläggning, oavsett hur mycket eller lite ni vill göra på egen hand. Ni behöver inte ens ha ett eget system.

Paketlösningar för alla situationer

Bara beräkningar

Bara beräkningar plus.

.

Processtöd i alla steg

Komplett kartläggning

Skräddarsydda insatser

Allecti erbjuder insatser efter behov

Har du kört fast? Vi hjälper dig i mål!

Oavsett om du fastnad redan vi planeringen eller mitt i kartläggningsarbetet, kan du vara säker på andra har stött på liknande hinder tidigare. Vi har erfarenheten och verktygen som hjälper dig att komma vidare och i mål. Vi kan ta över uppgifter, ge tips, ta fram checklistor, utbilda eller coacha i vilka delar som helst. Vi hjälper dig att ta reda på vad du behöver och föreslår ett stöd helt anpassat efter era behov och er budget. 

Tips & Tricks och mer läsning

Tips på förberedelser för en enklare och bättre kartläggning

Ta del av Allectis tips på hur du håller dig föbreredd inför varje års lönekartläggning

Diskrimineringsombudsmannens e-utbildning i lönekartläggning

En utmärkt genomgång av vilka krav som gäller. Efter att ha tagit del av materialet från DO kan du lättare planera vad du kan genomföra på egen hand och vad du behöver hjälp med.

Tips och fallgropar

Här hittar du tips till såväl nya som erfarna lönekartläggare, samt exempel på fallgropar. För dig som är extra intresserad finns ett fördjupande material att ta del av.

Jag vill ha Allectis hjälp med kartläggning

FAQ

Frågor och svar om Allectis tjänster kring lönekartläggning

Det korta svaret är: Ja! Hela tjänsten och systemstödet vi använder är anpassat efter Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning. Det lite mer komplicerade svaret är att det är kvaliteten på era data, era förklaringar och era korrigeringar som avgör om lagens krav är uppfyllda. Vi hjälper gärna till med kvalitetssäkring. 

Vi använder en mjukvara från Pay Analytics – ett ledande företag inom löneanalys och jämställda löner. 

Om vi börjar med fördelarna:  det är enklare och man behöver inte lägga tid och pengar på ett eget verktyg. Nackdelen är att ni inte kan utnyttja systemets övriga funktionalitet och att uppgifterna inte sparas i systemet mellan åren. Vårt tips är att ni själva sparar filen med indata till nästa år.  

Om vi börjar med fördelarna:  det är enklare och man behöver inte lägga tid och pengar på ett eget verktyg. Nackdelen är att ni inte kan utnyttja systemets övriga funktionalitet och att uppgifterna inte sparas mellan åren. Vi erbjuder alltid möjligheten att lägga till ett eget abonnemang i samband med vår kartläggning. 

Ja, självklart. Det finns många bra system och vi kan använda det ni redan har eller hjälpa er att använda det. 

Ja, absolut. Vi visar gärna hur vi har använt det för att göra er analys och vad det kan användas till mer. Är ni intresserade kan vi  erbjuda flexibla abonnemangserbjudanden på kortare och längre tid, liksom hjälp att komma igång och använda systemet. 

Antalet befattningar är avgörande för hur många jämförelsegrupper som behöver analyseras och jämföras. 

Ja, vi kan få ut mängder med olika jämförelsetal och statistik från systemet, även sådant som följer GRI-standard.

Paketlösningar för alla situationer

Välj den lösning som passar er bäst

Bara beräkningar

Passar er som inte vill investera i ett systemabonnemang. Ni förser oss med data. Vi kör dem i vårt analysverktyg och sammanställer vilka skillnader ni behöver titta närmare på. Resten gör ni själva. Fast pris beroende på antal befattningar.

Beräkningar PLUS

En utvidgad tjänst för er som inte vill investera i ett eget systemabonnemang. Vi kvalitetssäkrar era data, kör dem i vårt verktyg och sammanställer vad ni behöver titta närmare på. Vi ger sedan feedback på era förklaringar. Resten gör ni själva. Passar er som behöver en del hjälp med analysen. Fast pris beroende på antal befattningar.

Personlig guide

Vi guidar er genom varje steg i processen och ger er feedback på arbetet, från arbetsvärdering till handlingsplan och rapport. Passar er som är beredda att göra det mesta på egen hand, med stöd, guidning och kvalitetssäkring. Med eller utan tillgång till eget system. Fast pris kan erbjudas.

Komplett kartläggning

En komplett kartläggning innebär ett processansvar och en kvalitetssäkring för alla steg inklusive en rapport. Det krävs fortfarande insatser från er sida när det gäller arbetsvärdering, tillgång till rätt data och förklaringar till löneskillnader. Passar er utan förkunskaper och/eller resurser att genomföra kartläggningen på egen hand.

Skräddarsydda insatser

Samtliga insatser är anpassade efter riktlinjerna om lönekartläggningi Diskrimineringslagen

Allecti hjälper gärna till med skräddarsydda insatser efter era behov. Här är några exempel:

  • Revidering av värderingar
  • Sammanställning av rapport och/eller handlingsplan
  • Förslag på hur upptäckta lönegap ska stängas
  • Utbildning av kartläggare och/eller chefer
  • Kvalitetsgranskning av redan genomförd kartläggning
  • Implementering av system för kartläggning
  • Modeller och analyser för företag med högre ambitioner

Jag vill ha Allectis hjälp med kartläggning