Lönekartläggning för alla

Group of people listening to a presentation. Defocussed with focus on foreground. The are at a seminar or meeting sitting at a table. They are all looking tom the front of the room. The presenters hand is in the foreground. Men and women dressed in business attire. Multi-cultural group with African and Caucasian.

Allecti HR erbjuder lösningar för alla situationer och alla slags arbetsgivare, oavsett storlek, budget eller tidigare erfarenhet av lönekartläggning.

Från paketlösningar i alla prisklasser till avancerade systemstöd och konsulttjänster för dem som vill skaffa sig en hållbar lönestrategi och full kontroll över lönesättningen. 

Våra paketlösningar

Lär dig grunderna i effektiv lönekartläggning

Är budgeten begränsad kan du komma en bra bit på väg genom vårt support-kit. Du får veta hur du kan förenkla arbetsvärderingen och du får de kunskaper som krävs för en komplett kartläggning. Du blir en bättre lönekartläggare och bättre på att köpa rätt tjänster och system. Paketet ger dig alla guider, mallar och exempel du behöver plus en timme skräddarsytt expertstöd. Allt för 5 000 :-
Läs mer

Utbildningspaket 5.000:-/modul

välj en modul eller sätt ihop ett helt program

Utbildningar via Teams som är anpassade till era förutsättningar med möjlighet att ställa frågor. Ni kan delta med flera personer från ert företag för samma pris.
Läs mer

Alla beräkningar från 10.000:-

Vi gör beräkningarna, ni får resultaten

Vi använder marknadens vassaste verktyg för jämställda löner och tar fram alla relevanta jämförelser. Ni får relevanta tabeller och diagram med våra kommentarer. Priset beror på antal befattningar och totala antalet medarbetare.
Beställ

personlig guide från 15.000:-

vi hjälper dig genom hela processen

Det här är en tjänst för dig som kan göra en hel del arbete på egen hand, men behöver stöd, hjälp och support på vägen. Stödet anpassas efter dina behov och ger dig de mallar, exempel och tips på Best Practice du behöver.
läs mer

Våra systemtjänster

Vårt system

Vi gör beräkningarna, du får resultatet, inklusive relevanta diagram, med våra kommentarer.

ert system

Vi hjälper er att få ut mesta möjliga av ert befintliga system, oavsett vilket det är.  Kvaliteten på indata och korrekta tolkningar är nyckeln.

Nytt system

Behöver ni ett nytt system har vi tips på vilka som fungerar bra och vilka som inte uppfyller kraven enligt DiskL. För företag med höga ambitioner demonstrerar vi gärna marknadens vassaste system för jämställda löner. 

Skräddarsydda insatser

Anpassad arbetsvärderingsmodell

Arbetsvärderingen är en förutsättning för den lagstadgade jämförelsen mellan likvärdiga arbeten. Om ni inte har en modell ni tycker fungerar, låt oss ta fram en som passar era ambitioner och önskemål.

Granskning

Oavsett om du vill få en second opinion på era beräkningar och analyser, eller försäkra er om att er lönekartläggning klarar en eventuell DO-granskning kan Allecti HR hjälpa till.

Hjälp när ni kört fast

Får ni inte fram rätt jämförelser? Har ni problem med alltför många olika befattningar som gör jämförelser oöverskådliga? Eller vet ni inte hur ni knyter ihop säcken efter genomförda analyser? Vi hjälper er att komma vidare!

Analys av förmåner

Diskrimineringslagen är tydlig med att lönekartläggningen ska inkludera mer än bara löner. Vi vet vad lagen kräver, hur andra gjort och vad DO slår ner på i sina granskningar.

Mått på policyefterlevnad

Genom att lägga till ett antal faktorer från er lönepolicy i analysen, kan vi ta fram ett mått på hur väl ni följer er egen lönemodell. Vill ni få en demo på marknadens vassaste system för att göra detta slags analys automtiskt, säg till.

Allmän avlastning

Hinner du inte genomföra kartläggningen enligt plan? Vi har konsulter som kan göra delar eller hela arbetet som ett interimsuppdrag.

Jag vill ha hjälp med lönekartläggningen

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.