Enklare HR

Vi använder vår kunskap och erfarenhet till att leverera enkla, hållbara lösningar som gör nytta i din verksamhet. 

Aktuella kampanjer

Här är vad vi fokuserar extra på just nu:

woocommerce-placeholder

eu-direktivet om transparens i lönesättningen

EU-direktivet är antaget och ska implemeteras i Sverige senast 2026. Ladda ner e-boken som berättar vad det gårut på.

woocommerce-placeholder

marknadens vassaste system för jämställda löner

Allecti HR är partner med systemleverantören PayAnalytics. Läs mer om alla funktioner!

woocommerce-placeholder

handledning i praktisk lönekartläggning

Låt oss vara din guide för en effektiv lönekartläggning.

våra tjänster

Allecti HR levererar en bred palett av HR-tjänster till företag i alla storlekar och branscher. Det här är våra tjänsteområden

SMÖR & BRÖD -HR

Smör & Bröd står för grunden i allt HR-arbete: Administration. Processer. Rutiner. Vi hjälper dig att skapa ordning på precis den nivå du önskar:

STRATEGISK HR

HR är stöd, men också utveckling. Utgå från vad ni vill uppnå och vilka ni vill vara och låt det styra allt från ledarskapsfilosofi till hållbarhetsredovisning  och lönestrategi.  Vi hjälper er gärna att ta fram HR-strategier och lönestrategier eller granska det ni redan har.

HR FÖR SMÅFÖRETAG

HR för småföretag är all HR, men anpassad till dig som måste prioritera hårdare och ta en sak i taget.

Varför Allecti HR

Vi har erfarenhet

Oavsett vad ärendet gäller är chansen god att vi har hanterat något liknande tidigare

Vi överför kunskap

Vi förser er med verktyg att lösa så mycket ni önskar på egen hand

Vi förstår affären

Vi vill att våra insatser ökar intäkter eller minskar kostnader för våra kunder

Vi förstår kultur

Vi inser att olika företag har olika förutsättningar, inte minst när det gäller tid och pengar

Vi förenklar ditt arbete

Vare sig du är VD på mindre tilväxtföretag eller HR-chef på ett storföretag kan vi hjälpa dig med dina HR-utmaningar

SMÖR & BRÖD-HR

Smör & Bröd står för grunden i allt HR-arbete: Administration. Processer. Rutiner. Vi hjälper dig att få ordning på precis den nivå du önskar:

Löpande HR-administration
- med eller utan system

Säkra din HR-administration genom att lämna hela eller delar av den till oss. Vi  hjälper dig att förenkla processer och införa stabila rutiner. Om du vill kompletterar vi tjänsten med tillgång till ett HR-system. Som kund till oss har du också tillgång till alla våra kvalificerade extratjänster inom HR.

Exam answer sheet or application paper blurry view on table in examination room with blur education background of school university students taking exam test writing answer in seat row with stress
kompass

Efterlevnad av lagar och regler

Lönekartläggning. Semesterregler. Föräldraledighet. Uppsägningar. Vad är lag, vad är Best Practice och vad finns det för verktyg, mallar och processer som kan vara till hjälp? Allecti HR hjälper er med allt ifrån mallar och allmänna råd, till ansvar för ett helt genomförande av en förändring eller införande av rutin. 

Anpassningar och granskningar

Vi granskar er efterlevnad inom valfritt HR-område och hjälper er att anpassa era regler, förmåner och policyer efter era mål på området. Vill ni ha regler som motsvarar ett visst kollektivavtal? Eller föräldralön i nivå med konkurrerande företag? Bättre kontroll på lönerevisionen? 

Satisfaction guarantee - stamp

PROCESSER- RUTINER- AUTOMATISERING

- den administrativa värdekedjan

Den viktigaste poängen med automatiseringar och administrativa effektiviseringar är att vi kan använda mänskliga resurser där de behövs bäst: till mänsklig kommunikation, kvalificerad rådgivning och personligt bemötande. Övriga uppgifter vinner på att standardiseras och effektiviseras och i möjligaste mån automatiseras. Det förutsätter att vi först förtydligar våra processer och förenklar våra rutiner.

förenkling först - automatisering sen

Vi behöver ha koll på de processer vi vill automatiskera. Därefter kan vi arbeta med förenklingar av de rutiner som stöder processen och som vi sedan vill atomatisera.

Förenklingar och förtydliganden av ansvar och arbetssätt är inte bara en förutsättning för en lyckad autmatisering – det ökar också strukturkapitalet i vår organisation. 

Om ansvaret är tydligt fördelat, alla vet vad alla ska göra och rutinerna är enkla, behöver vi inte uppfinna hjulet på nytt eller ha långa diskussioner om vem som ska göra vad varje gång vi står inför en uppgift. Viktiga kunskaper flyttar från enskilda personers huvuden till att bli fungerande och väl kända interna processer.

Om ansvaret är tydligt fördelat och rutinerna är enkla, behöver vi inte ständigt uppfinna hjulet på nytt eller ha långa diskussioner om vem som ska göra vad varje gång vi står inför en uppgift. Viktiga kunskaper flyttar från enskilda personers huvuden till att bli fungerande och väl kända interna processer. Uppgifterna blir mindre personberoende och lättare att lära ut till nya medarbetare. Organisationen blir samtidigt effektivare och mer robust. 

Det är betydligt enklare att automatisera enskilda rutiner och flöden som har slimmats, trimmats och effektiviserats organiskt, än att ge sig på att effektivisera en komplicerad process i sin  helhet. Det är till exempel enklare att automatisera hanteringen av anställningsavtal som en del av ett befintligt flöde, än att ändra hela anställningsprocessen på en gång, till exempel när man inför ett nytt rekryteringssystem.  Genom att automatisera stegvis, blir också vinsten med automatisering tydlig för alla inblandade. .

Låt oss förenkla era HR-rutiner inför automatiseringen

Vi kommer med den utomståendes blick och en hel kappsäck full med Best Practice.

STRATEGISK HR

HR är stöd, men också utveckling. Utgå från vad ni vill uppnå och vilka ni vill vara och låt det styra allt från ledarskapsfilosofi till hållbarhetsredovisning  och lönestrategi.  Vi hjälper er gärna att ta fram HR-strategier och lönestrategier eller granska det ni redan har.

Hållbar lönestrategi

En lönestrategi ska rimma med organisationens vision och mål. I bästa fall hjälpa till att uppfylla dem.

En hållbar lönestrategi uppfyller detta, men lever också upp till krav på att vara jämställd, transparent, framtidssäkrad och i linje med lagar och avtal. 

Allecti HR granskar hur ni ligger till och vad som ligger närmast till hands att ändra. Till vår hjälp har vi marknadens vassaste verktyg för rättvisa och jämställda löner. Det kombinerar vi med vår kunskap och erfarenhet om lönepolicyer, lönestyrning och de vanligaste fällorna vid lönesättning. 

Exam answer sheet or application paper blurry view on table in examination room with blur education background of school university students taking exam test writing answer in seat row with stress
kompass

HR-strategisk coachning

Allecti HR har erfarenheter av operativ HR och av strategiskt HR-arbete i olika slags företag. Det hjälper oss att bygga bryggor mellan verksamhetsmål och personalhandbok, mellan chefsansvar och allt från sjukskrivningar till produktivitet. Vi kan prata HR med ledningsgrupper och företagsstrategi med HR-ansvariga. Låt oss hjälpa er att förverkliga era mål genom praktisk HR.

Råd och stöd

Strategisk HR är all HR där man lyfter blicken och ser de stora linjerna. Det kan gälla frågor för framtiden där det krävs analyser och insikter av någon utifrån som kommer med andra perspektiv. Vinner vi på att skaffa kollektivavtal? Rekryterar vi på rätt sätt? Hur säkrar vi vår ledarförsörjning? Vilka nyckeltal ska vi styra på?

Exam answer sheet or application paper blurry view on table in examination room with blur education background of school university students taking exam test writing answer in seat row with stress

Låt oss berätta mer

Turn leads into customers with less effort today

HR för småföretag

HR för småföretag är all HR, men anpassad till dig som måste prioritera hårdare och ta en sak i taget. 

kompass

1-timmes HR

Vår enklaste tjänst. Vi har ett möte 1 gång per månad där ni uppdaterar oss på vad som hänt hos er sedan sist och vilka HR-frågor ni behöver ha svar på. Många frågor kan besvarar omedelbart medan andra behöver undersökas lite närmare. Vi kommer överens om vilka eventuella insatser Allecti HR kan göra under den kommande månaden och hur lång tid som går åt till dem. 

Ni får  full kontroll på era HR-kostnader och kommer att bli förvånade över hur mycket som kan lösas på sittande möte. Genom att ha ett forum där HR-frågor hanteras, behöver ni inte stressa fram beslut från höften när det dyker upp frågor från medarbetare eller chefer. Ta dem på mötet istället. Behöver ni akut hjälp mellan mötena går det att ordna.

Enkla systemstöd

HR-system finns i alla varianter och komplexitetsnivåer. För de minsta företagen är det framför allt möjligheten att ha ordning på medarbetaruppgifter och olika personaldokument som lockar med system. Om de dessutom kan rymma handböcker, medarbetarsamtalsmallar och hantera anställningsavtal så är det ett plus.

Allecti HR samarbetar med HUMA när det gäller HR-system för de mindre företagen. Använd det själva eller låt oss administrera det. Vi hjälper er med de mallar och processer som behövs för att ni ska kunna dra nytta av systemets funktioner.

HUMA är fullt integrerat med Fortnox och Visma Lön. Läs mer om HUMA här.

Exam answer sheet or application paper blurry view on table in examination room with blur education background of school university students taking exam test writing answer in seat row with stress
kompass

Anpassade mallar

För de mindre företagen kan det vara svårt att få tillgång till mallar som passar den egna verksamheten. Låt oss hjälpa er med allt från anställningsavtal till policyer av olika slag. Anpassade till er verksamhet. 

Testa oss!

Om du är osäker på om vi kan vara konsultföretaget för dig – testa oss. Vi bjuder på en timmes konsulttid, du bestämmer vad det ska innehålla

Kontakta Allecti HR

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.