Enklare HR

Vi använder vår kunskap och erfarenhet till att leverera enkla, hållbara lösningar som förenklar ditt HR-liv, vare sig du är VD på mindre tilväxtföretag eller HR-chef på ett storföretag.

Våra tjänster

LÖNER

EU-direktivet är antaget och ska implemeteras i Sverige senast 2026. Ladda ner e-boken som berättar vad det gårut på.

LAGAR OCH REGLER

Allecti HR är partner med systemleverantören PayAnalytics. Läs mer om alla funktioner!

HR FÖR SMÅFÖRETAG

Låt oss vara din guide för en effektiv lönekartläggning.

Varför Allecti HR

Vi har erfarenhet

Oavsett vad ärendet gäller är chansen god att vi har hanterat något liknande tidigare

Vi överför kunskap

Vi förser er med verktyg att lösa så mycket ni önskar på egen hand

Vi förstår affären

Vi vill att våra insatser ökar intäkter eller minskar kostnader för våra kunder

Vi förstår kultur

Vi inser att olika företag har olika förutsättningar, inte minst när det gäller tid och pengar

Vi förenklar ditt HR-liv

Vi använder vår kunskap och erfarenhet till att leverera enkla, hållbara lösningar som gör nytta i din verksamhet. 

LÖNER

En årligt återkommande huvudvärk eller ett strategiskt verktyg som bidrar till att uppfylla verksamhetens mål? 

Vi hjälper till med allt från lönestrategier till pratkiska processer och modeller för en mer datadriven lönesättning.

 

Lönestrategi

En lönestrategi ska rimma med organisationens vision och mål. I bästa fall hjälpa till att uppfylla dem.

En hållbar lönestrategi uppfyller detta, men lever också upp till krav på att vara jämställd, transparent, framtidssäkrad och i linje med lagar och avtal. 

Lönekartläggning och EU-direktivet

Låt oss hjälpa till att höja kvaliteten i er lönekartläggning och att förbereda er inför EU-direktivet om transparenta löner. 

Datadriven lön

Vi hjälper er att trimma er lönestruktur för en mer regelstyrd lönesättning och enklare uppföljning. Vi har modellerna och verktygen som behövs. 

Låt oss förenkla era HR-rutiner inför automatiseringen

Vi kommer med den utomståendes blick och en hel kappsäck full med Best Practice.

REGEL-EFTERLEVNAD

HR är utveckling, men också regelefterlevnad. Vi har erfarenhet av de flesta lagar och avtal som styr HR-arbetet, inte minst när det gäller organisatiorisk och social arbetsmiljö, arbetsrätt och lönekartläggning. 

Organisatiorisk och social arbetsmilö

Vi hjälper er att komma vidare i det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet, vare sig det gäller att komma igång eller fintrimma verktygen för att nå en högre ambitionsnivå.  

Arbetsrätt

Allecti HR har erfarenhet av förhandlingar, svåra personalärenden, avvecklingar,nedskärningar och konflikter i företag med eller utan kollektivavtal. Vi hjälper gärna till att dra slutsatser från uppkomna situationer för att minska risken för upprepning. 

Lönekartläggning och EU-direktivet

Där regelefterlevnad och lönestruktur möts har Allecti HR en verklig spjutspetskompetens. Vi kan hjälpa till med det mesta inom lönekartläggning och håller oss a’jour med turerna kring EU-direktivet. Låt oss berätta mer om hur vi kan hjälpa dig att leva upp till kraven om jämställda löner.

Låt oss berätta mer

Turn leads into customers with less effort today

HR för småföretag

HR för småföretag är all HR, men anpassad till dig som måste prioritera hårdare och ta en sak i taget. 

1-timmes HR

Vår enklaste tjänst. Vi har ett möte 1 gång per månad där ni uppdaterar oss på vad som hänt hos er sedan sist och vilka HR-frågor ni behöver ha svar på. Många frågor kan besvarar omedelbart medan andra behöver undersökas lite närmare. Ni får full kontroll på era HR-kostnader och ett HR-stöd som går att skala upp vid behov. Men ni kommer att bli förvånade över hur mycket som kan lösas vid sittande möte. 

Enklare processer

Vi gillar enkla processer i alla företag. För småföretag kan det vara helt avgörande att hålla administrationen på ett minimum. Vi hjälper er att prioritera insatserna och trimma HR-processerna så mycket det går. 

Anpassade mallar

För de mindre företagen kan det vara svårt att få tillgång till mallar som passar den egna verksamheten. Låt oss hjälpa er med allt från anställningsavtal till policyer av olika slag. Anpassade till er verksamhet. 

Testa oss!

Om du är osäker på om vi kan vara konsultföretaget för dig – testa oss. Vi bjuder på en timmes konsulttid, du bestämmer vad det ska innehålla

Kontakta Allecti HR