allecti hr presenterar:

pa STÖRRE PNG

MARKNADENS VASSASTE VERKTYG

FÖR RÄTTVISA LÖNER

PayAnalytics är en ledande aktör som vunnit förtroende bland globala koncerner, organisationer och lokala företag

PayAnalytics används av företag i alla storlekar runt om i världen, bland annat ett antal Fortune 100 och Fortune Global 500-företag. Bland nuvarande kunder finns banker, försäkringsbolag, life science och läkemedelsföretag, men också kommuner, energibolag, tillverkningsföretag, konsulter, IT-företag, detaljhandel och många, många fler. 

LOKALA OCH GLOBALA KUNDER - EXEMPEL

SECURITAS
PUMA
ALLIANZ
IKEA
generali
wtw

EXEMPEL PÅ UTMÄRKELSER

0bc30d33-af02-4190-a33c-26a292acc9f4_nordic-startup-awards_oc3qpw
wHARTON
7d6bda60-3717-4253-8b51-348a7584dbf0_gulleggid_uuazew
Världen
  • 75 LÄNDER
  • 7 SPRÅK
  • TÄCKER MÅNGA LÄNDERS LAGSTIFTNING
  • ANVÄNDS AV FÖRETAG FRÅN 40 TILL 100 000 ANSTÄLLDA

Allecti HR och PayAnalytics

Allecti HR har följt det mesta som gäller jämställda löner, inte minst lönekartläggning, sedan det skrevs in i Diskrimineringslagen. Vi har studerat själva lagen, mängder av granskningar från DO och givetvis också utvecklingen av olika system, från Lönelots, via Lönevågen till dagens modernare system. Vi, som många andra, har imponerats av utvecklingen och hur bra de bästa stödsystemen har blivit. 

Ändå häpnade vi när vi fick kontakt med PayAnalytics för ett par år sedan. De var den ledande leverantören av system till stöd för den då nyligen införda isländska lagen om jämställda löner. Deras system var något helt nytt jämfört med de system vi sett tidigare: Ambitionsnivån, det statistiska kunnandet, flexibiliteten var på en högre nivå. Verktyget erbjöd hjälp med helt andra slags analyser än vi sett tidigare och dessutom konkreta förslag på hur man stänger lönegap – med kostnadsberäkningar – och på rimliga lönenivåer vid rekryteringar och befordringar. Men det fanns en hake – de hade inte funktioner för att hantera den svenska lönekartläggningen. Så inleddes vårt samarbete. 

PayAnalytics utvecklare har, med hjälp av insikter och råd rån Allecti HR, tagit fram ett riktigt bra stöd för svensk lönekartläggning inklusive verktyg för arbetsvärdering. Det är snabbt och flexibelt och ger stöd för alla analyser som krävs och de flesta andra du kan tänka dig, inklusive möjligheter att exportera alla diagram och tabeller du önskar. Eller dokument där dina egna kommentarer följer med. Det är kort sagt ett verktyg i nivå med de allra bästa på den svenska marknaden när de gäller lönekartläggning. Och då är den svenska kartläggningen bara en funktion bland andra. Läs mer om övriga funktioner nedan. Eller boka en demo!

DATADRIVEN LÖNESÄTTNING MED PAY ANALYTICS

MÄT

Mät och följ upp lönegap mellan vilka demografiska variabler du vill.

MINSKA

Stäng lönegap genom medvetna beslut samtidigt som du har koll på kostnaden

REDOVISA

Redovisa och dela information om lönestrukturen med några knapptryck

UPPRÄTTHÅLL

Jämställda och rättvisa löner genom en aktiv datadriven lönesättning.

FLER FUNKTIONER - EXEMPEL

STÖD FÖR NYA EU-DIREKTIVET OM TRANPARENS I LÖNESÄTTNINGEN

STÖD FÖR FLERA INTERNATIONELLA  RAPPORTTSTANDARDER

HÖGSTA SÄKERHETSSTANDARD 

FÅ LÖNEFÖRSLAG VID NYANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN

VISA DATA OCH RESULTAT I VALFRI VALUTA

JÄMFÖR DINA DATA MED TIDIGARE ANALYSER

STÖD FÖR HANTERING AV ICKE-BINÄRA

EXPORTERA DATA OCH RESULTAT TILL POWERPOINT OCH EXCEL

KOPPLA IHOP MED LÖNESYSTEMET GENOM ÖPPET API

VIDEOINSTRUKTIONER FINNS INBYGGT I  MJUKVARAN

 

Tre sätt att dra nytta av marknadens vassaste system för rättvisa löner

Som tjänst
från Allecti HR

Vi gör de analyser ni behöver i Pay Analytics.  Det enklaste sättet att få nytta av systemet

Skaffa
PayAnalytics

Få själva tillgång till hela systemet och gör din lönesättning mer datadriven.

System plus Allecti HR

Abonnera på PayAnalytics och ta hjälp av oss för tips och råd om er lönestrategi

Boka demo

Jag vill veta mer om hur Allecti HR kan hjälpa mig.

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.