Pay Analytics Customer Success Story

Läs om hur Reykjavik Energy övergick till datadriven lönesättning med hjälp av Pay Analytics.

Allecti HR och Pay Analytics

Den isländska lagen om jämställda löner är intressant för alla som arbetar med lön och lönesättning, eftersom den är den modernaste i världen. I grunden är den rätt lik den svenska lagen, men med en helt annan tillämpning där certifiering är en bärande del och inslaget av kvalitetssystem blir tydligare, vilket också avspeglas i de system som tagits fram för den isländska certifieringen. Bland dem är Pay Analytics det klart ledande. Systemet innehåller allt som krävs för en kvalitetssäkrad lönesättning, vilket är grunden även för en rättvis och jämställd lönesättning. Pay Analytics finns numer i 30 länder, bland annat i Sverige. I den svenska versionen finns de funktioner som krävs för att genomföra lönekartläggning i linje med den svenska lagstiftningen. Allecti HR har varit inblandat i den svenska anpassningen i den här delen och resultatet är redan nu över all förväntan, 

Jag vill veta mer om hur Pay Analytics kan vara till hjälp för mig