Allecti HR erbjuder:

Personlig guide

i lönekartläggningen

En enkel, prisvärd och kvalitetssäkrad konsulttjänst för dig som vill ha stöd, hjälp och support i ditt arbete med lönekartläggningen. 

Du kan testa oss och vår tjänst “Personlig guide i lönekartläggningen” genom att ingå i ett pilotprojekt. Ett bra tillfälle att ta del av många fria konsulttimmar och få massor av ny kunskap om lönekartläggning. Anmäl dig här.

Blurred image, people silhouette collaborating in office interior. Defocused space for your information, teamwork process. Group of coworkers discussing ideas. Colleagues having informal work meeting. Blur abstract background of employees Young and mature colleagues sitting at the business meeting in the office. Blurred businessmen and businesswoman that work together in office. Concept of teamwork and partnership. African woman talking with partners. Young team of coworkers with mature graz hair woman making great business discussion in modern coworking office. Teamwork concept

Allecti HR “Personlig guide” innebär att du får all hjälp du behöver för att genomföra en lönekartläggning, till ett fast pris. 

Tjänsten passar alla som vill göra mycket av arbetet själva men som behöver stöd i viktiga delar av arbetet. 

Det passar också dig som inte har tillgång till eller inte vill investera i ett eget system för lönekartläggning.

Genom att använda tjänsten får du dessutom all den kunskap och alla de verktyg du behöver för framtida lönekartläggningar. 

Fördelar med tjänsten

"Personlig guide i lönekartläggningen"

Personlig kontakt med erfaren konsult

Ställ alla de frågor du alltid velat ställa och få svar från en konsult som varit i dina kläder.

Stöd hela vägen

Du får hjälp att uppfylla alla Diskrimineringslagens krav. Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.

Oberoende granskare

En utomstånde ser saker med andra ögon än ni själva. Vi ger dig vår osminkade bedömning. 

Kunskapsöverföring

Ta del av våra experters kunskap och gör den till din. Vi sprider gärna vidare det vi lärt oss genom åren.

Du behöver inte ha ett eget system

Om du inte har tillgång till ett eget kartläggningssystem, kan vi skapa en engångslicens i ett system vi har tillgång till och göra alla beräkningar, till en lägre kostnad än att skaffa ett eget system..

Mer än kartläggning

Genom kartläggningen får vi en bild av hur ni arbetar med lönesättning och hur väl er lönemodell fungerar. Vi föreslår gärna förbättringar. 

Allecti "Personlig guide"

hjälper dig med

Mallar

Arbetsvärdering, handlingsplan, rapport. Vad du än saknar när det gäller exempel och mallar, kan Allecti HR bistå.

best practice

Vill du veta hur andra företag har resonerat eller löst uppkomna problem? Allecti HR har erfarenheten som behövs för att svara på det.

analys

Behöver du tips för genomförandet av din analys, eller en granskning av dina resultat? Vi hjälper dig.

Policy & förmåner

Det är inte bara löner som ska analyseras. Vi har checklistorna och vet vad du ska titta efter för att uppfylla kraven.

systemstöd

Behöver du hjälp att välja system eller att få ut mesta möjliga av det du har? Eller vill du lämna över den delen till oss? Allt är möjligt.

tips för framtiden

Vill du göra kartläggningen på egen hand nästa år? Vi ger dig tipsen som får dig att lyckas.

Hjälp oss att utveckla tjänsten "Personlig guide"

- delta i ett pilotprojekt

Vi kommer att genomföra ett antal pilotprojekt för att finslipa tjänsten och söker därför kontakt med ytterligare några företag som vill delta. Det företag som deltar bör ha avsatt tid för kartläggningen och ha genomfört någon arbetsvärdering tidigare. Företag som ingår i piloten får gärna vara arbetsgivare med höga ambitioner när det gäller jämställdhet. 
 
Vi kommer att ta ut en liten kostnad (5000 kr) för deltagandet för att säkerställa en viss nivå på engagemang. Det mesta av stödet blir alltså kostnadsfritt. Som motprestation vill vi få input och synpunkter på var tjänsten kan förbättras. Om du är intresserad, skicka in en intresseanmälan, så kontaktar vi dig och säkerställer att förutsättningarna är de rätta. 

Ja, jag vill delta i ett pilotprojekt

och samtidigt få hjälp med lönekartläggning!

Pär-Wallerborg_2013-08-30_002_SV

Vår expert

Allecti HR har genom Pär Wallerborg följt den svenska lönekartläggningen i över 15 år. Pär har utbildat i lönekartläggning och varit expertrådgivare åt konsultföretag och mjukvaruföretag inom lönekartläggning. Han har också följt DO:s granskningar genom åren. 

Pär Wallerborg

HR-konsult Allecti HR

Övriga tjänster kring lön och lönekartläggning

Vill du ha hjälp med all delar av lönekartläggningen? Eller bara ta del av vårt systemstöd med beräkningar? Allecti HR kan erbjuda en lång rad tjänster inom lönekartläggning, lönesättning och lönestrategi. Vill du läsa mer om våra tjänster kring lön och lönekartläggning, klicka här.

Ta hjälp av Allecti HR du också!

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.