Image_Placeholder_Hero-1.jpeg

SMÖR & BRÖD-HR

Use this section to describe your company and the services you offer. You could share your company’s story and details about why you are in business. The goal is to create a connection with the visitor and give them confidence to work with you.

123 Main Street New York, NY 10001

Our Services

An overview of the services you offer and how they will benefit the visitor.

Service 1

A short paragraph describing exactly what this service offers and how it helps clients. This is your chance to convince the visitor that your business is the right choice for them.

Service 2

A short paragraph describing exactly what this service offers and how it helps clients. This is your chance to convince the visitor that your business is the right choice for them.

Service 3

A short paragraph describing exactly what this service offers and how it helps clients. This is your chance to convince the visitor that your business is the right choice for them.

Client Testimonials

“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name

A Title to Turn the Visitor Into a Lead

This is your chance to emphasize why the visitor should contact you right now.

© 2024 All Rights Reserved.

Why Choose Us

benefit 1

A short description of the benefit.

benefit 2

A short description of the benefit.

benefit 3

A short description of the benefit.

benefit 4

A short description of the benefit.

A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.

As Featured In

This is a space to showcase any publications your business has been featured in

A Title to Turn the Visitor Into a Lead

This is your chance to emphasize why the visitor should contact you right now.

Join Our Newsletter

Subscribe to receive our latest updates in your inbox!

SMÖR & BRÖD HR

Smör & Bröd står för grunden i allt HR-arbete: Administration. Processer. Rutiner. Vi hjälper dig att få ordning på precis den nivå du önskar:

  • Löpande HR-administration
  • Efterlevnad av lagar och regler
  • Anpassningar och granskningar
Exam answer sheet or application paper blurry view on table in examination room with blur education background of school university students taking exam test writing answer in seat row with stress

LÖPANDE HR-ADMINISTRATION

- med eller utan system

Säkra din HR-administration genom att lämna hela eller delar av den till oss. Vi  hjälper dig att förenkla processer och införa stabila rutiner. Om du vill kompletterar vi tjänsten med tillgång till ett HR-system. Som kund till oss har du också tillgång till alla våra kvalificerade extratjänster inom HR.

EFTERLEVNAD AV LAGAR OCH REGLER

Lönekartläggning. Semesterregler. Föräldraledighet. Uppsägningar. Vad är lag, vad är Best Practice och vad finns det för verktyg, mallar och processer som kan vara till hjälp? Allecti HR hjälper er med allt ifrån mallar och allmänna råd, till ansvar för ett helt genomförande av en förändring eller införande av rutin. 

kompass
Satisfaction guarantee - stamp

ANPASSNINGAR OCH GRANSKNINGAR

Vi granskar er efterlevnad inom valfritt HR-område och hjälper er att anpassa era regler, förmåner och policyer efter era mål på området. Vill ni ha regler som motsvarar ett visst kollektivavtal? Eller föräldralön i nivå med konkurrerande företag? Bättre kontroll på lönerevisionen? 

VÄRDEKEDJAN

PROCESSER-RUTINER-AUTOMATISERING

Den viktigaste poängen med automatiseringar och effektiviseringar är att vi kan använda mänskliga resurser där de behövs bäst: till mänsklig kommunikation, kvalificerad rådgivning och personligt bemötande. Istället för att vara upptagna med att fylla i blanketter, kan levande människor lyssna, förstå och förklara. 

Business process automation using flowchart swimlane diagram. Concept with manager or consultant mapping activities and responsibilities to automate workflow. Corporate strategy and management.

En annan viktig poäng med att styra upp arbetssätt är att det ökar strukturkapitalet i vår organisation. Om ansvaret är tydligt fördelat, alla vet vad alla ska göra och rutinerna är enkla, behöver vi inte uppfinna hjulet på nytt eller ha långa diskussioner om vem som ska göra vad varje gång vi står inför en uppgift. Viktiga kunskaper flyttar från enskilda personers huvuden till att bli fungerande och väl kända interna processer.

När strukturen är på plats och alla vet sina respektive ansvar för en uppgift, kan själva flödet effektiviseras. Rutiner kan förenklas, information kan lämnas och hämtas på rätt ställe och förväntningarna på var och en som är inblandad blir ännu tydligare och lättare att förklara för nya personer.

Feedback flow chart

Vissa rutiner och viss slags information fungerar fint att automatisera. Det är betydligt enklare att automatisera enskilda rutiner och flöden som har slimmats och trimmats i en organisk förenklingsprocess, än att sätta en hel process i system på en gång. Det är också då vinsten med automatisering blir tydlig. Det är till exempel enklare att automatisera hanteringen av anställningsavtal för att stödja ett befintligt flöde, än att ändra processen för hanteringen av anställningsavtal i linje med vad som fungerar bäst i ett nytt rekryteringssystem. 

Jag vill vet mer om hur Allecti HR kan hjälpa mig

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.