SMÖR & BRÖD HR

Smör & Bröd står för grunden i allt HR-arbete: Administration. Processer. Rutiner. Vi hjälper dig att få ordning på precis den nivå du önskar:

  • Löpande HR-administration
  • Efterlevnad av lagar och regler
  • Anpassningar och granskningar

LÖPANDE HR-ADMINISTRATION

- med eller utan system

Säkra din HR-administration genom att lämna hela eller delar av den till oss. Vi  hjälper dig att förenkla processer och införa stabila rutiner. Om du vill kompletterar vi tjänsten med tillgång till ett HR-system. Som kund till oss har du också tillgång till alla våra kvalificerade extratjänster inom HR.

EFTERLEVNAD AV LAGAR OCH REGLER

Lönekartläggning. Semesterregler. Föräldraledighet. Uppsägningar. Vad är lag, vad är Best Practice och vad finns det för verktyg, mallar och processer som kan vara till hjälp? Allecti HR hjälper er med allt ifrån mallar och allmänna råd, till ansvar för ett helt genomförande av en förändring eller införande av rutin. 

Satisfaction guarantee - stamp

ANPASSNINGAR OCH GRANSKNINGAR

Vi granskar er efterlevnad inom valfritt HR-område och hjälper er att anpassa era regler, förmåner och policyer efter era mål på området. Vill ni ha regler som motsvarar ett visst kollektivavtal? Eller föräldralön i nivå med konkurrerande företag? Bättre kontroll på lönerevisionen? 

VÄRDEKEDJAN

PROCESSER-RUTINER-AUTOMATISERING

Den viktigaste poängen med automatiseringar och effektiviseringar är att vi kan använda mänskliga resurser där de behövs bäst: till mänsklig kommunikation, kvalificerad rådgivning och personligt bemötande. Istället för att vara upptagna med att fylla i blanketter, kan levande människor lyssna, förstå och förklara. 

En annan viktig poäng med att styra upp arbetssätt är att det ökar strukturkapitalet i vår organisation. Om ansvaret är tydligt fördelat, alla vet vad alla ska göra och rutinerna är enkla, behöver vi inte uppfinna hjulet på nytt eller ha långa diskussioner om vem som ska göra vad varje gång vi står inför en uppgift. Viktiga kunskaper flyttar från enskilda personers huvuden till att bli fungerande och väl kända interna processer.

När strukturen är på plats och alla vet sina respektive ansvar för en uppgift, kan själva flödet effektiviseras. Rutiner kan förenklas, information kan lämnas och hämtas på rätt ställe och förväntningarna på var och en som är inblandad blir ännu tydligare och lättare att förklara för nya personer.

Vissa rutiner och viss slags information fungerar fint att automatisera. Det är betydligt enklare att automatisera enskilda rutiner och flöden som har slimmats och trimmats i en organisk förenklingsprocess, än att sätta en hel process i system på en gång. Det är också då vinsten med automatisering blir tydlig. Det är till exempel enklare att automatisera hanteringen av anställningsavtal för att stödja ett befintligt flöde, än att ändra processen för hanteringen av anställningsavtal i linje med vad som fungerar bäst i ett nytt rekryteringssystem. 

Jag vill vet mer om hur Allecti HR kan hjälpa mig