enklare HR

HR as a Service

Skräddarsydda HR-insatser

Lönestrategi – tjänster och systemstöd

 

Vilka HR-tjänster vill du ha hjälp med eller veta mer om? Hör av dig!

HR as a Service

Paketlösningar med HR-stöd och HR-system

låg tröskel

Vi erbjuder instegslösningar som passa räven de minsta företagen.

MODERNT SYSTEM

Vi samarbetar med Huma - ett modernt, enkelt och effektivt HR-system att växa i.

FLEXIBEL LÖSNING

Du väljer själv vilken nivå av stöd du har behov av och vilka tilläggstjänster du vill använda.

ALLT I ETT

Genom våra egna erfarna konsulter och våra partners kan vi hjälpa dig med alla dina HR-behov

Skräddarsydda HR-insatser

HR för start-ups

Vi vet vilket HR-stöd som kan behövas i en uppstartsfas. Allecti HR kan ge råd och praktisk avlastning.  

Översyn av mallar & avtal

Stämmer era malla och avtal med era policyer? Eller med dagens lagar och regler? 

Outsourcing av HR-administration

Vill du ha hjälp med dokument, avtal, anmälningar till försäkringsbolag och myndigheter? Vi har lösningar.

Lön och lönestrategier

Förvandla lön från en årlig huvudvärk till ett strategiskt verktyg för er verksamhet.

Praktisk
arbetsrätt

Fackliga förhandlingar, svåra personalärenden, uppsägningar och avvecklingar. Låt oss hjälpa till!

Fackliga
relationer

Har ni hamnat i konflikt eller vill bygga goda relationer för framtiden? Vi vet vad som krävs för att lösa det. 

HR-coachning

Vill ni att någon av era medarbetare för stöd och hjälp att utveckla sin HR-kompetens? 

Hållbar
arbetsmiljö

I am text block. Click edit button to change this text. 

HR-Policyer

Vi hjälper er att skapa policyer som är anpassade för er verklighet. 

Effektiva HR-processer

Vi har sett många olika sätt att tackla HR-uppgifter och vet vad för- och nackdelarna är med olika lösningar.

Regelefterlevnad

Följer ni de lagar och regler som gäller? Har ni de processer och de handlingsplaner på plats som krävs? 

Svåra personalärenden

Vare sig det gäller medarbetare som har problem eller interna konflikter hjälper vi er att komma vidare.  

Lön och lönestrategi

Allecti HR hjälper er att utveckla er lönehantering till att bli ett strategiskt verktyg för utveckling av era medarbetare och er verksamhet.

Mindre företag behöver enkla, tydliga strategier som förebygger framtida problem. 

Hur väl stämmer er lönepolicy med era strategiska mål? Och hur följer ni den? Vi kan peka på eventuella brister och ge er lösningarna. 

Lönekartläggningen ser olika ut i loka företag. Vi har lösningar för alla behov, för stora och små företag, med eller utan system, med eller utan egen erfarenhet av tidigare lönekartläggningar.

Vi kan erbjuda marknadens bästa systemstöd för strategisk och jämlik lönesättning. 

Saknar du något?

HR är ett brett begrepp. Allecti erbjuder tjänster inom de flesta HR-områden och har kontakter med andra konsulter som kan hjälpa till med det som hamnar utanför vår kompetens. Tveka inte att höra av dig med dina HR-behov!

Jag är intresserad av att veta mer om hur Allecti kan hjälpa mig

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.