STRATEGISK HR

HR är stöd, men också utveckling. Utgå från vad ni vill uppnå och vilka ni vill vara och låt det styra allt från ledarskapsfilosofi till hållbarhetsredovisning  och lönestrategi.  Vi hjälper er gärna att ta fram HR-strategier och lönestrategier eller granska det ni redan har.

En lönestrategi ska rimma med organisationens vision och mål. I bästa fall hjälpa till att uppfylla dem.

En hållbar lönestrategi uppfyller detta, men lever också upp till krav på att vara jämställd, transparent, framtidssäkrad och i linje med lagar och avtal. 

Allecti HR granskar hur ni ligger till och vad som ligger närmast till hands att ändra. Till vår hjälp har vi marknadens vassaste verktyg för rättvisa och jämställda löner. Det kombinerar vi med vår kunskap och erfarenhet om lönepolicyer, lönestyrning och de vanligaste fällorna vid lönesättning. 

Older and younger women colleagues working on new project discuss online app point on pc screen mentor teach help intern explain corporate software, teamwork concept close up banner for website header

HR-STRATEGISK COACHNING

Allecti HR har erfarenheter av operativ HR och av strategiskt HR-arbete i olika slags företag. Det hjälper oss att bygga bryggor mellan verksamhetsmål och personalhandbok, mellan chefsansvar och allt från sjukskrivningar till produktivitet. Vi kan prata HR med ledningsgrupper och företagsstrategi med HR-ansvariga. Låt oss hjälpa er att förverkliga era mål genom praktisk HR.

RÅD OCH STÖD

Strategisk HR är all HR där man lyfter blicken och ser de stora linjerna. Det kan gälla frågor för framtiden där det krävs analyser och insikter av någon utifrån som kommer med andra perspektiv. Vinner vi på att skaffa kollektivavtal? Rekryterar vi på rätt sätt? Hur säkrar vi vår ledarförsörjning? Vilka nyckeltal ska vi styra på?

Business team in the office talking, laptop in foreground.

Jag vill veta mer om hur Allecti kan hjälpa mig

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.