Systemstöd

för lönekartläggning
och lönesättning

Är du intresserad av marknadens vassaste system för jämställda löner och datadriven lönesättning?

Eller vill du lämna över lönekartläggningens beräkningar till oss?  Vi svarar upp mot dina behov!

Våra tjänster

Lämna beräkningarna till oss

Vi tecknar en engångslicens i ett system vi har tillgång till och genomför alla beräkningar. Ni får relevanta tabeller och diagram tillsammans med våra kommentarer. Tjänsten kan beställas enskilt eller som ett komplement till tjänsten “Personlig guide i lönekartläggningen”.

Modern calculator and abacus
Financial technology concept with 3d rendering cyborg hand and piggy bank

Använd era befintliga system

Om ni redan har ett system för lönekartläggning är det troligen både enklare och mer ekonomiskt att fortsätta använda det för era kartläggningar. Vi hjälper er gärna att få ut mesta möjliga av det system ni har. Det handlar oftast om tolkningar av resultat och om kvaliteten i indata.   

Skaffa ett modernt framtidssäkrat system för jämställda löner.

Datadriven lönesättning. Stöd för svensk lönekartläggning. Hjälp att stänga upptäckta lönegap. Förberett för nya EU-direktiven. Det isländska systemet “Pay Analytics” är något extra. Allecti HR kan ge dig en demo på svenska. Läs gärna mer på payanalytics.se

Business team in the office talking, laptop in foreground.

HR-system

Utöver kunskap om system för lönekartläggning kan vi också erbjuda tjänster kring HR-system. Vi erbjuder till exempel en lösning med HR as a Service där HR-system ingår. 

Kontakta Allecti HR

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.