HR + Lön as a Service

- en outsourcingtjänst från Allecti HR

Hantering av löner är en  grundpelare i ett välfungerande företag. Allecti HR erbjuder en trygg lönehantering tillsammans med en effektiv HR-administration och tillgång till bred HR- expertis vid behov. Allt i en och samma lösning! 

HR + Lön från Allecti HR innehåller bland annat:

 • En komplett lönehantering
 • Automatiska eller manuella rapporteringsfunktioner – ni bestämmer
 • Hantering av arbetsgivardeklarationer och kontrolluppgifter
 • Årsskiftesrutiner
 • Hantering av förmåner och utlägg
 • Semesterberäkning
 • Administration av pensionspremier
 • Administration av försäkringar
 • Uppgiftslämning till SCB och Fora
 • Uppdaterad regelefterlevnad – med eller utan kollektivavtal
 • Stöd för lönerevision
 • Stöd vid lönerevision
 • Stöd vid lönekartläggning
 • Råd och stöd gällande lönepolicy och lönestrategi
 • Hjälp med korrekta mallar för anställningsavtal
 • Hjälp med policyer, t ex föräldraledighet och semester
 • En bred kompetens i arbetsrättsliga frågor 
 • Fullt integrerade HR-och lönesystem
 • Stora möjligheter till administrativa effektivitetsvinster
 • Större möjligheter att automatisera funktioner
 • Tillgång till interim HR-chef vid behov

HR-system

Allecti HR kan erbjuda tillgång till HR-system för de kunder som önskar.  Vår standardlösning för mindre och medelstora företag är HR-systemet HUMA, som är fullt integrerat med Fortnox, det lönesystem vi normalt använder som grund för vår tjänst. 

Genom HR-systemet får ni tillgång till det ni vill av personuppgifter och personaldokument. Systemet innehåller också en funktion för signering och arkivering av anställningsavtal, samt har funktioner för introduktioner och utbildningsadministration. 

Vi hjälper er att få de funktioner på plats som ni önskar i systemet och håller det uppdaterat genom integrationen med Fortnox. Enklare blir det inte!

Fördelar med att välja vår tjänst

Komplett Lönehantering

Vi kan ta hand om allt som har med lön att göra.

Bred HR-kompetens

Från anställningsavtal till komplicerade personalärenden.

Anpassade arbetssätt

Automatiska funktioner eller mer manuell hantering. Du väljer.

Flexibilitet

Stöd på den nivå och i den omfattning du önskar.

HR-system

Bara de funktioner du önskar och har nytta av.

Ja, jag vill veta mer om HR + Lön as a Service från Allecti HR