Konstruktivt samarbete

Konstruktivt samarbete handlar lika mycket om fungerande yrkesmässiga relationer mellan medarbetare och mellan medarbetare och chefer, som om fungerande formella relationer med till exempel fackförbund. Samarbetsproblem och konflikter hämmar arbetet och innebär arbetsmiljömässiga risker. 

Allecti hjälper gärna till att lösa upp knutar som hindrar ett gott samarbete. Det kan gälla interpersonella konflikter, brister i ledarskapet eller låsta relationer med ett eller flera fackförbund. Men det kan förstås också gälla besvärliga personalärenden där en chef eller medarbetare uppvisar brister eller inte lever upp till förväntningarna. 

För den händelse annan specialistkompetens visar sig nödvändig, har Allecti möjlighet att rekommendera bra stöd i form av psykologer eller läkare. 

 

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.