Lön & Lönestrategi

Lön är mer än en månatlig utbetalning till medarbetarna. Det är personalpolitik, det är Talent Management, det är marknadsposition. Men det är också lagar och avtal, jämställdhet och hållbarhet. Samt administration. Allecti erbjuder specialisttjänster och helhetslösningar inom hela löneområdet

Våra tjänster

Kvalitetssäkra
lönepolicyn

Hur väl lever ni upp till era egna principer för lönesättning? Vad behöver förbättras?

Skräddarsydd lönekartläggning

Lönekartläggning för alla, med eller utan eget systtem. 

Lönestrategi
för småföretag

Lönestrategi handlar om att balansera olika intressen. Vi hjälper er att undvika framtida intressekonflikter. 

Lönestrategiskt
systemstöd

Låt oss presentera er för marknadens vassaste systemstöd för strategisk lönesättning och jämställda löner.

Modeller för
lönerevision

Vi hjälper er med modeller anpassade för era unika förutsättningar.

Benchmark
kollektivavtal

Hur står sig era förmåner jämfört med relevanta kollektivavtal? 

Jag är intresserad av att veta mer!

Lön & lönestrategi

Lön är mer än en månatlig utbetalning till medarbetarna. Det är personalpolitik, det är Talent Management, det är marknadsposition. Men det är också lagar och avtal, jämställdhet och hållbarhet. Samt administration. Allecti erbjuder specialisttjänster och helhetslösningar inom hela löneområdet

En god lönestrategi handlar om att uppnå balans mellan olika intressen. Med rätt verktyg går det att förebygga obalanser innan de blir till problem.

Allectis tjänster inom Lön & Lönestrategi:

Jag är intresserad av att veta mer om hur Allecti kan hjälpa mig med Lön och Lönestrategi

Snabbtest lönestruktur

1. Har ni en tydlig jobbarkitektur?

NEJ

JA

2. Täcker jobbarkitekturen alla befattningar?

NEJ

JA

3. Skiljer ni mellan lönenivån som följer med rollen och den individuella lönen?

NEJ

JA

4. Har ni X?

NEJ

JA

5. Gör ni Y?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.