Praktisk lönestrategi för småföretag

Mindre företag, eller företag med små administrativa resurser har ofta andra prioriteringar än att lägga tid på lönestrategier eller att utveckla processer för lönehantering. Den löpande hanteringen och regelefterlevnaden hanteras av löneadministratören, intern eller extern. Men hur ska man klara av en lönekartläggning? Hur genomför man en effektiv lönerevision? Vad måste man göra, vad är rimligt att göra, hur kan man möta medarbetarnas förväntningar? Vad händer i årets avtalsrörelse och hur påverkar det företag utan kollektivavtal?

Allecti kan hjälpa dig med detta genom tjänsten “praktisk lönestrategi för småföretag”. Vi hjälper dig att navigera genom lönehanteringens grynnor och skär, på en nivå som passar din verksamhet.

Företagare har ofta större handlingsutrymme än de tror när det gäller lönesättning. Det flesta lagar och regler som rör lön och anställningar rör inte själva lönenivån eller lönerevisioner, med ett viktigt undantag: diskrimineringslagstiftningen (där bland annat lönekartläggning ingår).

Allecti hjälper er med exakt de delar just ni behöver i er verksamhet, på den nivå ni önskar; som bollplank som genomförare eller som utbildare.

Många av de modeller, mallar och system som går att hitta på marknaden är anpassade efter företag med omfattande administrativa resurser och passar därför inte dem som vill ha handfast praktiskt stöd genom enkla och effektiva lösningar. Allecti har genom åren utvecklat ett antal mycket enkla och effektiva processer inom löneområdet, inte minst lönerevision och lönekartläggning, genom att utgå från det allra mest nödvändiga och från företagets prioriteringar av tid. Det är den kunskapen som vi nu erbjuder dig att ta del av genom vår tjänst: “praktisk lönestrategi för småföretag”

Tjänsten består av flera delar, där grunden är ett antal checklistor och en praktisk handlingsplan. Beroende på vad handlingsplanen innehåller, kan vi erbjuda genomförande av handlingsplanen, på den nivå ni önskar till fast pris för varje del.

Snabbtest lönestruktur

1. Har ni en tydlig jobbarkitektur?

NEJ

JA

2. Täcker jobbarkitekturen alla befattningar?

NEJ

JA

3. Skiljer ni mellan lönenivån som följer med rollen och den individuella lönen?

NEJ

JA

4. Har ni X?

NEJ

JA

5. Gör ni Y?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.