SKRÄDDARSYDD

LÖNEKARTLÄGGNING

- med eller utan eget system

Allecti erbjuder stöd för lönekartläggning på valfri nivå – genom punktinsatser eller färdiga paket – till kunder med eller utan eget system för lönekartläggning. Lönekartläggning är viktig  insats som kräver tid, kompetens och kostnader – välj det stöd som passar er! 

Labyrint 1400

Exempel på punktinsatser

Samtliga insatser är anpassade efter riktlinjerna om lönekartläggning i Diskrimineringslagen

  • Analys av lika och lika värderade arbeten utan eget system
  • Revidering av värderingar
  • Sammanställning av rapport och/eller handlingsplan
  • Förslag på hur upptäckta lönegap ska stängas
  • Utbildning av kartläggare och/eller chefer
  • Kvalitetsgranskning av redan genomförd kartläggning
  • Implementering av system för kartläggning
  • Modeller och analyser för företag med högre ambitioner

Färdiga paket

Välj den lösning som passar bäst i er situation

Bara beräkningar

Ni förser oss med data. Vi kör dem i vårt analysverktyg och sammanställer vilka skillnader ni behöver titta närmare på. Resten gör ni själva. Passar er som kan kartläggning men inte har eller vill ha ett eget system. Fast pris beroende på antal befattningar.

Beräkningar PLUS

VI kvalitetssäkrar era data, kör dem i vårt verktyg och sammanställer vad ni behöver titta närmare på. Vi ger sedan feedback på era förklaringar. Resten gör ni själva. Passar er som behöver en del hjälp med analysen. Fast pris beroende på antal befattningar.

Processtöd i alla steg

Vi guidar er genom varje steg i processen och ger er feedback på arbetet. Har ni tillgång till ett system hjälper vi er att tolka resultatet, om inte gör vi analysen i vårt verktyg. Passar er med ambitioner att göra rätt, men utan egna resurser eller förkunskaper att planera för eller hålla i genomförandet. Fast pris kan erbjudas.

Komplett kartläggning

En komplett kartläggning innebär ett processansvar och en kvalitetssäkring för alla steg inklusive en rapport. Det krävs fortfarande insatser från er sida när det gäller arbetsvärdering, tillgång till rätt data och förklaringar till löneskillnader. Passar er utan förkunskaper och/eller resurser att genomföra kartläggningen på egen hand.

FAQ

Frågor och svar om Allectis tjänster kring lönekartläggning

Det korta svaret är: Ja! Hela tjänsten och systemstödet vi använder är anpassat efter Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning. Det lite mer komplicerade svaret är att det är kvaliteten på era data, era förklaringar och era korrigeringar som avgör om lagens krav är uppfyllda. Vi hjälper gärna till med kvalitetssäkring. 

Vi använder en mjukvara från Pay Analytics – ett ledande företag inom löneanalys och jämställda löner. 

Om vi börjar med fördelarna:  det är enklare och man behöver inte lägga tid och pengar på ett eget verktyg. Nackdelen är att ni inte kan utnyttja systemets övriga funktionalitet och att uppgifterna inte sparas mellan åren. Vi erbjuder alltid möjligheten att lägga till ett eget abonnemang i samband med vår kartläggning. 

Ja, självklart. Det finns många bra system och vi kan använda det ni redan har eller hjälpa er att använda det. 

Ja, absolut. Vi visar gärna hur vi har använt det för att göra er analys och vad det kan användas till mer. Är ni intresserade kan vi  erbjuda flexibla abonnemangserbjudanden på kortare och längre tid, liksom hjälp att komma igång och använda systemet. 

Antalet befattningar är avgörande för hur många jämförelsegrupper som behöver analyseras och jämföras. 

Ja, vi kan få ut mängder med olika jämförelsetal och statistik från systemet, även sådant som följer GRI-standard.

Tips för en enklare och bättre kartläggning

1. Håll befattningar uppdaterade i löne-/personalsystemet

Det är inte alltid befattningar går att använda som grupperingar i en lönekartläggning. Men de är en bra grund. Allra bäst är förstås att också ha en indelning i grupper som fungerar i kartläggningen. 

2. Genomför arbetsvärderingar i god tid före lönekartläggningen

Arbetsvärderingen är en tidsödande del av lönekartläggningen. Gör den grundligt från början så är mycket vunnet senare. Gå igenom den i god tid inför varje kartläggning för att som om något behöver korrigeras, till exempel om gruppindelningen är annorlunda eller om någon befattning har ändrats eller tillkommit.

3. Besluta om hur samverkan ska ske

Lagen är tydlig när det gäller att lönekartläggningen ska ske i samverkan med medarbetarna. Har ni facklig representation är de förstås lämpliga att diskutera med. Om inte behöver ni hitta en annan form för samverkan. Ha en tydlig idé om vad som är ledningens beslut och vad som är öppet för gemensamma beslut. Förklara ledningens ställningstagande och lyssna på synpunkterna. 

4. Håll uppgifter om lönetillägg och förmåner uppdaterade

Det är inte bara skillnader i fast lön som ska analyseras – all ersättning ska ingå i kartläggningen. Det underlättar att hålla uppgifter om ersättningar och förmåner uppdaterade.

5. Ha skrivna policyer för lönesättning och lönerevision. Följ dem.

Kartläggningen ska också innehålla en genomgång och analys av arbetsgivarens principer för lönesättning. Det finns många fördelar med att ha tydliga principer och en skriven policy. Att det underlättar lagefterlevnaden är en av dem. 

6. Passa på att följa upp er lönesättning utifrån andra aspekter.

En lönekartläggning enligt Diskrimineringslagen handlar om att analysera risken för osakliga löneskillnader mellan könen. Det är samtidigt ett bra tillfälle att passa på att följa upp efterlevnaden av er egen lönepolicy i stort. Hur ser spridningen ut mellan orter eller avelningar? Mellan erfarerna och oerfarna? 

Jag vill ha Allectis hjälp med lönekartläggning