HR as a Service

HR as a Service betyder HR-stöd på dina villkor. Vare sig du behöver ett löpande HR-stöd på en viss nivå, eller vill ha tillgång till specialister för enstaka insatser, är HR as a Service tjänsten för dig. Välj en skräddarsydd lösning eller något av våra tjänstepaket, med eller utan HR-system. 

Allecti HR erbjuder i samarbete med HUMA en paketlösning med HR-system och HR-stöd i ett. HR-system har aldrig varit enklare. Inte HR-stöd heller.

HR-stöd med befintligt system

Om du redan har ett HR-system eller vill satsa på något annat än HUMA, kan vi sätta ihop ett paket kring det också!

HR as a Service utan system

Om du inte vill använda våra tjänster i samband med HR-system alls, utan letar efter ett flexibelt kvalificerat HR-stöd för alla dina övriga HR-behov, ordnar vi förstås det också!

HR-admistration

Tillsammans med våra partners kan vi erbjuda en tjänst många har längtat efter: externt HR-administrativt stöd. Med eller utan löneadministration. Med eller utan system. Du väljer. 

Jag är intresserad av att veta mer om HR as a Service från Allecti HR

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.