Praktisk arbetsrätt

Praktisk arbetsrätt handlar om tillämpningen av lagar och avtal i vardagen och om den praktiska hantering av uppkomna problem. Men också om att förebygga större problem och konflikter genom tidiga insatser. 

Anställningsavtal - regler - ledarskap och lönehantering. Allt hänger ihop

Lagar och avtal reglerar inte bara medarbetarnas rättigheter och arbetsgivarnas skyldigheter. De ger arbetsgivarna ett stort utrymme att ställa krav på medarbetarna, ett utrymme som också innebär ett ansvar för hur företaget leds och styrs. Hur väl det ansvaret förvaltas är av betydelse för vilka arbetsrättsliga konflikter som uppstår och hur de kan lösas. Att lösa arbetsrättsliga konflikter handlar därför inte bara om sakfrågor och om rätt och fel, utan också om relationer och organisation. 

Allectis tjänster inom Praktisk Arbetsrätt:

  • Avveckling eller uppsägningar
  • Fackliga förhandlingar
  • Komplicerade personalärenden
  • Regelöversyn
  • Genomgång av befintliga anställningsavtal
  • Översyn av policyer och praktik inom valfritt område

Jag är intresserad av att veta mer om hur Allecti kan hjälpa mig med Praktisk Arbetsrätt

Praktisk arbetsrätt

Arbetsrätt uppfattas inte sällan som något svårförståeligt och besvärligt. Något det krävs experthjälp för att hantera och reda ut, för att man inte ska trampa fel. Så kan det förstås vara. Men arbetsrätt handlar också om det helt vardagliga: arbetstid, ersättningar, ledighetsregler, anställningsavtal och hantering av personer som av olika skäl inte klarar sitt arbete. Alltså frågor som hanteras löpande av ledning och administration. Sköter man den löpande regelefterlevnaden, minskar förstås risken att man hamnar i olika slags arbetsrättsliga tvister. Det kräver förstås att uppföljningar av regelefterlevnad görs löpande.

Varför inte låta Allecti HR genomföra en enkel översyn över er interna hantering och era anställningsavtal för att se var det finns brister. Eller låt oss ge er tips om var ni ska leta och var de vanligaste fallgroparna finns.

Skulle ni hamna i en situation där ni behöver handfast stöd, kan Allecti HR hjälpa till. Det kan gälla uppsägningar, anställningsavtal, fackliga förhandlingar, enskilda ärenden och uppgörelser.

För mer komplexa ärenden, som kräver djupare juridisk kompetens, tar vi gärna hjälp av kunniga arbetsrättsjurister i vårt nätverk.