Utbildningar

i Lönekartläggning

60-90 minuter bara för er

Få tips och ställ frågor!

contact.png

VÅRA MODULER

arbets-
värdering

Arbetsvärderingen är grunden för den del av lönekartläggningen som handlar om att jämföra likvärdiga arbeten. I den här utbildningen tar vi avspamp i det du redan vet om arbetsvärdering och lägger till allt om bakgrunden om syftet med värderingen. Du lär dig hur du gör enklast möjliga värdering helt utan system, hur du bäst utnyttjar systemstöd för värdering och hur du undviker de vanligaste misstagen.

jämföra
grupper

Lönekartläggningens huvudsyfte är att upptäcka systematiska, icke sakliga löneskillnader mellan grupper. I praktiken hamnar man ofta i granskning av individers löner. Vi går igenom var gränsen går mellan analys av grupp och analys av individ och hur du praktiskt hanterar "grupper" med bara en medarbetare.

att använda kostnadsfria verktyg

Många moderna system för lönekartläggning är fantastiska. Men alla har inte behov av eller råd att betala årliga licenser för ett system man bara använder en gång per år. I den här utbildningen går vi igenom ett antal lösningar för dig som inte vill skaffa ett eget system. Det är värdering genom nivåer, det är egna beräkningar i excel och det är kostnadsfria, fritt tillgängliga system för lönekartläggning.

lönesättning
& förmåner

Diskrimineringslagen är tydlig med att principer för lönesättning, förmåner och befordringar också ska analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Lagen ger i den här delen stort utrymme för olika sätt att genomföra analysen. Det betyder inte att man kan hoppa över den. I själva verket kan den här delen avslöja mycket om hur er lönesättning fungerar. I den här utbildningen går vi igenom ett par olika sätt att genomföra analysen och hur ambitiösa företag kan dra nytta av det som kommer fram.

Vad innebär en Do-granskning?

Läser man DO:s granskningar av genomförda kartläggningar inser man att det är svårt att klara sig igenom en granskning utan anmärkningar. Men också att det är lätt att dra slutsatser om vad DO anser vara viktigt och därmed vad som kännetecknar en lönekartläggning av god kvalitet.

Bli en professionell lönekartläggare!

Lär dig från grunden eller komplettera dina nuvarande kunskaper med en utbildningsmodul från Allecti HR.
Beställ nu!

BESTÄLL DINA UTBILDNINGSMODULER HÄR

5000 :- per modul

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.