En ny tjänst för analys och värdering av lönestrategins risker

Ta kontroll över lönestrategin för ökad hållbarhet och minskade risker!

Alla lönestrategier innehåller målkonflikter. Allecti “Balanserad Lönestrategi” hjälper dig att identifiera, värdera och kontrollera dem.

Övriga HR-tjänster

Lönestrategi för småföretag

Varje lönestrategi är bättre än ingen. De första insatserna lönar sig mest!

Praktisk arbetsrätt

Från anställningsavtal till fackliga förhandlingar och enskilda personalärenden.

Enklare HR-processer

Det krävs erfarenhet och kunskap för att våga välja bort det komlicerade.